De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Prognostische waarde van de 6-minuten wandeltest bij patiënten met chronisch hartfalen

systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Prognostische waarde van de 6-minuten wandeltest bij patiënten met chronisch hartfalen

systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: CHF is een wereldwijd gezondheidsprobleem, dat belangrijke medisch, sociale en economische problemen veroorzaakt. Het is een van de belangrijkste oorzaken van morbiditeit en mortaliteit in de wereld. Bij patiënten waarbij de diagnose CHF is vastgesteld, is vaak een afname van het inspanningsvermogen waar te nemen. Voor deze groep patiënten is het vaak moeilijk om een prognostisch inzicht te verkrijgen op het gebied van hospitalisatie en overleving door de vele variabelen die meegerekend dienen te worden.
Doel: Doel van deze literatuurstudie is, door middel van een systematisch literatuuronderzoek, de prognostische waarde van de 6MWT bij CHF-patiënten met betrekking tot hospitalisatie en overleving te onderzoeken.
Methode: De literatuurstudie is uitgevoerd door gebruik te maken van de databank PubMed, waarbij gezocht werd naar relevante artikelen, in het Engels of Nederlands geschreven en welke gepubliceerd werden tussen 1 januari 1980 en 31 augustus 2012. Meerdere patiëntvariabelen werden vergeleken en geanalyseerd door middel van een data-extractietabel.
Resultaten: Eenentwintig studies werden geïncludeerd. Acht studies tonen aan dat er een overeenkomst bestaat tussen hospitalisatie en de 6MWT. De relatie met hospitalisatie werd naarmate de afstand afnam steeds significanter. Negentien studies tonen een associatie aan tussen overleving en de 6MWT. Door een grotere loopafstand af te leggen werd de relatie tussen overleving en de 6MWT meer significant.
Conclusie: De 6MWT toonde een relatie aan met hospitalisatie en overleving bij patiënten met CHF. De 6MWT kan als prognostisch instrument gebruikt worden in de hedendaagse praktijk om een inzicht te krijgen in de prognose van diverse patiëntgroepen. Echter geven de studies nog een te brede bandbreedte waardoor er geen eenduidig cutoff-point gegeven kan worden. Toekomstige studies moeten zich verder richten op het bepalen van een specifieker cutoffpoint, waardoor men een prognose zou kunnen geven op het gebied van hospitalisatie en overleving die meer specifiek is.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersCIRO+, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen te Horn
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk