De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Coaching kan het verschil maken

Een praktijkgericht onderzoek naar de bijdrage van coaching op studievertraging bij Speco-studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Coaching kan het verschil maken

Een praktijkgericht onderzoek naar de bijdrage van coaching op studievertraging bij Speco-studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek gaat over studiecoaching bij Speco, de hbo-opleiding Sport en Marketing/Management van Fontys Hogescholen. Met het onderzoek probeer ik antwoorden te vinden op de volgende hoofdvraag: ‘Wat kan studiecoaching bijdragen aan het verminderen van de studievertraging bij Speco-studenten vanaf leerjaar 2?’ Deze vraag is uitgesplitst in deelvragen over de theorie en over de ervaringen van coaches en studenten. Omdat het onderzoek bedoeld is om een bestaande praktijksituatie te verbeteren heb ik het actie-onderzoek als onderzoeksstrategie gekozen. Dat wil zeggen dat ik literatuuronderzoek heb gedaan om het theoretisch kader vorm te geven en dat ik de praktijk heb onderzocht door gesprekken met experts en met focusgroepen van coaches en studenten. De resultaten van het literatuuronderzoek heb ik vergeleken met de uitkomsten van het praktijkonderzoek. Daaruit is gebleken dat er geen eenduidige verklaring is voor studievertraging en dat deze het gevolg is van een mix van factoren. Verder is gebleken dat de studenten kritisch waren over wat coaching in de praktijk betekent en dat de coaches zich afvragen of ze het wel goed doen. Beide groepen vinden ook dat er te weinig tijd voor is. Daarmee bevestigden ze de uitkomsten van diverse landelijke onderzoeken die eveneens uitwijzen dat studenten kritisch zijn over de coaching die ze krijgen. Het model van Mittendorf (2014) blijkt alle aspecten van studie(loopbaan)begeleiding te omvatten en daarom heb ik gekozen voor dit model om te bepalen welke vorm van begeleiding het beste past in een gegeven situatie, zoals het verminderen van studievertraging. Dat wil niet zeggen dat alle aspecten even belangrijk worden gevonden. Wel bleken studenten en coaches het er over eens te zijn dat de invloed van de (project)groep erg belangrijk is en dat de coach iemand moet zijn die les geeft in de eigen klas. Bovendien meenden zowel studenten als coaches dat studenten, vooral bij het plannen van de studie, begeleiding kunnen gebruiken om hun eigen verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Op grond van de conclusies doe ik praktische aanbevelingen om het coachingsprogramma te optimaliseren en stel ik voor om de coaches te faciliteren met intervisie en een in-company training oplossingsgericht coachen

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk