De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Talentgericht begeleiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Talentgericht begeleiden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In november 2014 heb ik een werkveld inspiratiesessie bijgewoond waarin mensen uit het communicatievakgebied met elkaar in gesprek gingen over de vraag: ‘Waar moet een junior communicatie werknemer volgens jullie aan voldoen?’. Naar voren kwam dat werkveldvertegenwoordigers vinden dat Communicatie studenten te breed opgeleid worden. Ze vinden het goed dat er tijdens de opleiding veel verschillende disciplines aan bod komen, maar de opleiding moet ook een omgeving faciliteren die studenten stimuleert om zich verder te ontwikkelen op een bepaald gebied. Als docent en studieloopbaanbegeleider ben ik van mening dat elke student over bepaalde talenten beschikt en ik wil hen graag helpen om deze te ontdekken en te ontwikkelen. Door de werkveld inspiratiesessie ben ik geprikkeld geraakt om aansluitend op mijn visie te onderzoeken hoe wij, studieloopbaanbegeleiders op de Fontys-opleiding Communicatie, studenten kunnen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Om dit te onderzoeken heb ik een literatuuronderzoek gedaan, verschillende documenten geanalyseerd, elf interviews gehouden met collega’s en een focusgroep georganiseerd met acht studenten. Zowel de docenten als de studenten hebben verbeterpunten voor het huidige studieloopbaanbegeleiding-programma naar voren gebracht om zo meer te gaan begeleiden op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van studenten. Naar aanleiding van deze resultaten heb ik een membercheck uitgevoerd met de twee supervisoren van ons SLB-programma. Ik heb hen mijn resultaten gepresenteerd en hierover zijn we in gesprek gaan. Samen hebben we besproken welke resultaten meegenomen kunnen worden om het SLB-programma optimaler vorm en inhoud te geven, zodat het meer gericht is op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Zij hebben aangegeven het onderzoek nuttig te vinden en ze willen de besproken aanpassingen doorvoeren

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk