De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerkend Leren op een Agrarische VMBO-school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerkend Leren op een Agrarische VMBO-school

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is het vaststellen van het nut van Activerende Didaktiek Samenwerkend Leren (ADSL) bij het uitvoeren van een onderdeel uit het meerjarenbeleidsplan van mijn werkcontext: “boeiende lessen verzorgen met hoge leeractiviteit voor alle leerlingen (Kijkwijzer)” (Prinsentuin Andel, 2015). De Kijkwijzer is op de onderzoeksschool ter ondersteuning van het beleidsplan samengesteld en bevat 48 controlepunten die gescoord kunnen worden met “niet zichtbaar - zichtbaar - duidelijk zichtbaar”, en is twee maal gescoord bij de vier deelnemende docenten in de vakgroep Mens en Maatschappij. Opzet. De uitvoering van dit evaluatieonderzoek is verricht vanuit het kritisch-emancipatorische onderzoeksparadigma, volgens het model van de Didactische Analyse (Lange, Schuman, en Montesano Montessori, 2012; Aken en Andriessen, 2011). Tijdens het onderzoek bleek al gauw dat de Kijkwijzer wel groei van ‘boeiende lessen’ meet, maar onvoldoende mogelijkheden biedt om ook de leeractiviteit van de leerlingen te meten. Daarvoor is een alternatief instrument gezocht en gevonden in de vorm van de Leuvense Betrokkenheids Schaal voor leerlingen (LBS-L). In de eerste plaats is er een meting beginsituatie geweest van ‘normale’ lessen, via observatie met de Kijkwijzer en zijn in de vier deelnemende klassen telkens twee leerlingen geobserveerd via de LBS-L. Deze meting beginsituatie is uitgevoerd voorafgaand aan de interventie. Deze interventie bestond uit een workshop waarin het paradigma ADSL werd gepresenteerd met daarbij een zorgvuldig gekozen werkvorm die vervolgens door de vakgroepscollega’s in hun eigen lessen is ingezet. Tijdens deze ADSL-lessen is opnieuw een meting verricht met de Kijkwijzer en de LBS. Conclusie. Het inzetten van Activerende Didactiek Samenwerkend Leren via het werkmodel ADSL-GIPS heeft geleid tot een verhoging van de positieve scores van de Kijkwijzer en de betrokkenheid/leeractiviteit van de leerlingen en daarmee mag de conclusie getrokken worden dat de onderzoeksvraag positief beantwoord is. Aanbeveling. Gezien de uitkomst van het onderzoek, is het aan te bevelen om het werkmodel ADSL-GIPS op de onderzoeksschool onder voorwaarden breder in te zetten in de theorielessen om het beleidsdoel “boeiende lessen verzorgen met hoge leeractiviteit voor alle leerlingen” beter te bereiken. Deze voorwaarden zijn onder andere adequate kennisbasis bij de docenten en voldoende hardware, zoals een geschikt lokaal en ‘knutselspullen

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk