De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkgericht onderzoek naar onderwijsklimaat voor studenten met een functiebeperking binnen de FH

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Praktijkgericht onderzoek naar onderwijsklimaat voor studenten met een functiebeperking binnen de FH

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgerichte onderzoek is onderzocht hoe de docenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) een onderwijsklimaat kunnen creëren waarbinnen de mogelijkheden van studenten met een autismespectrumstoornis, ADHD of dyslexie centraal staan en belemmeringen als gevolg van hun beperking worden verminderd of weggenomen. In dat kader hebben narratieve interviews plaatsgevonden met zes propedeusestudenten met één van deze functiebeperkingen. Aan de hand van zes aspecten waarmee de Inspectie van het Onderwijs bepaalt of een onderwijsinstelling is ingesteld op studenten met een functiebeperking, hebben zij aangegeven hoe zij het onderwijsklimaat binnen de FHJ waarderen. Op basis van de analyse van deze studentinterviews zijn bij deze zes aspecten in totaal acht stellingen geformuleerd, die in een focusgroep zijn voorgelegd aan studieloopbaanbegeleiders van de propedeuse. Na deze besprekingen heeft de focusgroep bij enkele stellingen een gezamenlijke conclusie geformuleerd. Individuele deelnemers hebben daarbij aangeven of en in hoeverre zij deze conclusie ondersteunden. Na de studentinterviews en focusgroep zijn per aspect van de Inspectie van het Onderwijs deelconclusies getrokken, die de basis vormden voor een beleidsadvies aan het managementteam van de FHJ om op macro-, meso- en microniveau verder invulling te geven aan het onderwijsklimaat voor studenten met een functiebeperking, zoals ADHD, dyslexie of een autismespectrumstoornis

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk