De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tekenen van faalangst

Er is zoveel mogelijk als jij in jezelf gelooft

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tekenen van faalangst

Er is zoveel mogelijk als jij in jezelf gelooft

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Dit praktijk gericht onderzoek (PGO) is een weergave van een onderzoek dat heeft plaatsgevonden tussen september 2015 en april 2016 op mijn school, een SO/VSO school cluster-4. Dit in het kader van mijn Master SEN, domein begeleiden. Om antwoord te krijgen op de onderzoekvraag is er gekozen voor elementen vanuit zowel actie- als ontwerponderzoek waarbij er gebruik is gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden: literatuuronderzoek, documentonderzoek, vragenlijsten, focusgroep en een narratief interview. Bij de praktische uitvoering van het onderzoek zijn de orthopedagoog, teamleider, mentoren, overige collega’s, leerlingen en ouders betrokken. Tijdens de praktische uitvoering heeft de methode “teken je gesprek over faalangst” (de Vreede, 2012) centraal gestaan. Dit is een interactieve gespreksmethode die door de leerling zelf op een oplossingsgerichte werkwijze wordt gevisualiseerd. De methode is gebaseerd op de Rational Emotive Therapy (Ellis, 1977). Van de faalangstige leerlingen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek is 91% in staat geweest om aan de hand van deze methode een tekening te maken en 82% heeft hier zijn eigen onderwijsondersteuningsbehoeften aan weten te koppelen. Door uit te gaan van de basisbehoeften van de leerling (Stevens, 2004) kan de leerkracht aan sluiten bij de belevingswereld, zodat de leerling tot ontwikkeling komt en hiermee zijn autonomie vergroot. De SEN thema’s systeemdenken en denken in mogelijkheden hebben tijdens dit PGO centraal gestaan. Systeemdenken door de omgeving van de leerling actief op te nemen en te betrekken en denken in mogelijkheden door uit te gaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerling zelf. In dit PGO zijn door inzet van verschillende onderzoeksmethoden de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart gebracht. Deze kunnen verweven worden binnen de doelgroep analyse. De doelgroep analyse heeft als doel het inzichtelijk maken van de kenmerken en onderwijsondersteuningsbehoeften van de verschillende doelgroepen die er binnen mijn school aanwezig zijn

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk