De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stimulatie aandacht en motivatie...

De schakel tussen leerling en werkhouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stimulatie aandacht en motivatie...

De schakel tussen leerling en werkhouding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Als leerkracht zie je in elke klas wel leerlingen die moeite hebben met hun werkhouding en taakgerichtheid. De werkhouding van leerlingen is afhankelijk van factoren. Door als leerkracht zicht te krijgen op die factoren, kunnen zij interventies inzetten om deze factoren positief te stimuleren, waardoor ook de werkhouding verbeterd. De vraag ontstond hoe je die factoren kunt stimuleren en deze stimulatie ook de werkhouding zou verbeteren.Ik heb er voor gekozen om te werken met de factoren aandacht en motivatie en ik ben door middel van literatuurstudie en theoretische kennis interventies tegengekomen die deze factoren kunnen stimuleren. Ik heb de keuze gemaakt om drie interventies uit te werken (door testen en vragenlijsten af te nemen) en deze in de praktijk in te zetten.

In dit onderzoek wil ik het accent leggen op het inzetten van interventies als het werken met Mandala's, de meervoudige intelligentie en het informatie opname kanaal, die de factoren aandacht en motivatie zodanig stimuleren zodat er een verbetering te zien is in de werkhouding van de leerlingen. Met als uiteindelijke doel deze interventie(s) in het dagelijkse onderwijs te integreren en ook de andere leerlingen uit de groep erbij te gaan betrekken.

In dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van een nulmeting en een nameting. Ik heb het startniveau van zes leerlingen bepaald op het gebied van werkhouding doormiddel van een tijdsteekproef en heb bij hen bekeken welke factoren (eventueel) een rol zouden kunnen spelen m.b.t. de werkhouding. Vanuit de theorie heb ik drie interventies gekozen om de aandacht en motivatie te stimuleren. Voor het inzetten van de interventies moest per interventie worden bekeken welke voorkeuren de leerlingen hadden. Deze voorkeuren komen uit testen en vragenlijsten die de leerlingen hebben ingevuld.

Uiteindelijk heb ik een nameting gedaan, waarin ik opnieuw de taakgerichtheid ben gaan observeren. Tijdens deze observaties werden de voorkeuren van de leerlingen (vanuit de interventies) gestimuleerd, waardoor volgens de theorie ook de aandacht of motivatie gestimuleerd zou worden.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de werkhouding weldegelijk verbeterd wanneer aandacht en of motivatie wordt gestimuleerd. De ene interventie laat een grotere verbetering zien dan de andere en ook per leerling zit hier nog verschil in. Zoals in hoofdstuk 7 al is beschreven was het nuttig geweest gebruik te maken van tussentijdse observaties om concretere resultaten te krijgen, om beter te kunnen vergelijken.

Aan het einde van het onderzoek heb ik een aantal aanbevelingen gedaan. Zo is het aan te raden om per leerling zicht te krijgen op de factoren die een rol spelen op de werkhouding, maar ook om de voorkeuren van de leerlingen in zicht te krijgen en hier als leerkracht op in te spelen (bijv. werken met meervoudige intelligentie). Ook heb ik literatuur aanbevolen die naast de interventies die ik heb ingezet nog vele andere interventies beschrijven en een goed beeld scheppen wat betreft de factoren die van invloed zijn op de werkhouding. Want elk kind is anders en dus ook elke groep. Vervolgonderzoek is zinvol, zeker om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te vergroten.

Het onderzoek heeft in ieder geval aangetoond dat het werken met interventies als bijv. meervoudige intelligentie een positief effect heeft op de werkhouding.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk