De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op welke manier kan ik, als IB-er, een bijdrage leveren om min parallelcollega te begeleiden met ontwikkelingsgericht werken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op welke manier kan ik, als IB-er, een bijdrage leveren om min parallelcollega te begeleiden met ontwikkelingsgericht werken?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De leer- en onderzoekslijn heeft als een rode draad door de opleiding, Interne begeleiding, gelopen. De koppeling tussen theoretische kennis, eigen praktijk en het eigen professioneel handelen wordt gemaakt in mijn praktijkgericht onderzoek.
Het belang van de praktijk bij mijn onderzoek is dat de school waar ik momenteel werkzaam ben als streven heeft om één onderwijsvisie en werkwijze, gebaseerd op Ontwikkelingsgericht Onderwijs, te hanteren. In tegenstelling tot onze onder- en middenbouwgroepen wordt er in de bovenbouwgroepen op dit moment nog niet Ontwikkelingsgericht gewerkt. Mijn bovenbouwcollega's staan negatief tegenover deze overstap.
Mijn belang om dit onderzoek te starten is om dichterbij mijn doel te komen. Namelijk een ingang bij mijn bovenbouwcollega's vinden om na te denken over hoe wij Ontwikkelingsgericht Onderwijs willen vormgeven in de bovenbouw.
Om mijn onderzoek af te bakenen, heb ik voor een individuele aanpak gekozen, N=1 onderzoek. Waarbij er wordt gekeken naar de uitgevoerde behandeling en het bereikte resultaat en wat voor invloed dit op elkaar heeft (Harinck,2009). De argumentatie heeft ook te maken met het feit dat ik meer kennis en ervaring op wil doen met het begeleiden van een collega. Tijdens dit onderzoek wil ik starten met het coachen van één individu, mijn parallelcollega. Waarbij hopelijk de andere bovenbouwcollega's meegetrokken worden in de toekomst.
Om te onderzoeken op welke manier ik, alsinter begeleider, een bijdrage kan leveren bij het begeleiden van Ontwikkelingsgericht werken heb ik eerst onderzocht; hoe wordt Ontwikkelingsgericht Onderwijs in onze onder- en middenbouwgroepen vorm gegeven? Wat zijn hun ervaringen? Zijn er ook andere basisscholen die Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw? Wat zijn hun knelpunten en hoe gaan ze daarmee om? Tegenwelke belemmeringen lopen de bovenbouwcollega's aan? Welke begeleidingsvaardigheden en welke houding heb ik nodig om te kunnen
begeleiden?
Leer- en Onderzoekslijn
In het onderzoek staat een literatuuronderzoek beschreven met als doel om kennis te vergaren over individuele coaching in het basisonderwijs en Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw. De koppeling naar de praktijk is daarbij geregeld gelegd.
Het onderzoek heeft er toe geleid dat ik kennis heb kunnen omzetten in vaardigheden en nieuwe ontwikkelpunten heb opgedaan. Niet alleen mijn persoonlijk meesterschap is vergroot, ook mijn parallelcollega heeft een groei ondervonden. Zowel op het gebied van inzet, kennis als vaardigheden.
Tot slot heeft het onderzoek er toe geleid dat er een basis is gelegd voor mijn gewenste situatie. Door de positieve ervaringen worden er op dit moment ideeën gecreëerd om dit onderzoek in een bredere context een vervolg te geven. Het onderzoek is op papier afgerond, maar zal in de praktijk voortgezet worden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk