De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vergelijking van diagnostische beeldkwaliteit bij AP thoraxopnames zonder strooistralenrooster en AP thoraxopnames met verschillende soorten strooistralenroosters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vergelijking van diagnostische beeldkwaliteit bij AP thoraxopnames zonder strooistralenrooster en AP thoraxopnames met verschillende soorten strooistralenroosters

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Een anterior- posterior (AP) thoraxopname op bed wordt vaak gemaakt met een mobiele röntgenbuis. Een thoraxopname kan gemaakt worden zonder strooistralenrooster en met strooistralenrooster. Recentelijk zijn nieuwe röntgensystemen ontwikkeld waarbij gebruik kan worden gemaakt van het grid alignment. Dit is een strooistralenrooster voorzien van sensoren waardoor het focus altijd is uitgelijnd met het rooster. De verwachting is dat thoraxopnames gemaakt met grid alignment een betere beeldkwaliteit genereren dan thoraxopnames gemaakt met strooistralenrooster of zonder strooistralenrooster. De onderzoeksvraag luidt: Is verschil in diagnostische beeldkwaliteit waarneembaar tussen een AP thoraxopname zonder strooistralenrooster, een AP thoraxopname met strooistralenrooster en een AP thoraxopname met grid alignment bij bedlegerige patiënten?
Methode: In deze studie werden 90 bedlegerige patiënten geïncludeerd. De thoraxopnames werden gemaakt zonder strooistralenrooster, met strooistralenrooster en met grid alignment. Voor alle thoraxopnames werd gebruik gemaakt van het DRX- Revolution system. De diagnostische beeldkwaliteit werd door twee radiologen, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld.
Resultaten: Bij beoordelaar 1 werd een statistisch significant verschil aangetoond tussen de methode met grid alignment en de methode zonder strooistralenrooster voor de criteria mediastinum (p=0.006), thoracale wervelkolom (TWK) (p=0.000), lijnen (maagsondes) (p=0.006) en algehele thoraxopname (p=0.005). Een statistisch significant verschil werd aangetoond tussen de methode met grid alignment en de methode met strooistralenrooster voor de criteria mediastinum (p=0.038), TWK (p=0.000), lijnen (p=0.003) en algehele thoraxopname (p=0.015). Bij beoordelaar 2 werd een statistisch significant verschil aangetoond tussen de methode met grid alignment en de methode zonder strooistralenrooster voor de criteria longweefsel, mediastinum ,TWK , algehele thoraxopname (p=0.000) en de lijnen (p=0.001). Een statistisch significant verschil werd aangetoond tussen de methode met grid alignment en de methode met strooistralenrooster voor longweefsel (p=0.036), mediastinum (p=0.029), TWK (p=0.008) en algehele thoraxopname (p=0.010). Een statistisch significant verschil werd aangetoond tussen de methode met strooistralenrooster en de methode zonder strooistralenrooster voor longweefsel (p=0.014), TWK (p=0.007) de algehele thoraxopname (p=0.019). Bij een statistisch significant verschil, gold telkens dat de mediaan van de methode met grid alignment het hoogst was. De mediaan van de methode met strooistralenrooster was hoger dan de mediaan van de methode zonder strooistralenrooster.
Conclusie: De diagnostische beeldkwaliteit van de AP thoraxopname met grid alignment werd als beste beoordeeld voor het merendeel van de criteria. Het mediastinum, de TWK, de lijnen en de algehele thoraxopname werden het beste beoordeeld met de methode met grid alignment bij beoordelaar 1. Het longweefsel, het mediastinum, de TWK en de algehele thoraxopname werden het beste beoordeeld met de methode met grid alignment bij beoordelaar 2.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMBRT
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersLaurentius Ziekenhuis te Roermond
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk