De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aërobe testen voor gebruikers van bètablokkers

Winnaar scriptieprijs Opleiding; genomineerd voor KNGF-scriptieprijs 2001

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aërobe testen voor gebruikers van bètablokkers

Winnaar scriptieprijs Opleiding; genomineerd voor KNGF-scriptieprijs 2001

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is een literatuur onderzoek gedaan in opdracht van het Medisch Trainingscentrum Geldrop. Dit onderzoek is gedaan naar de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van testen die het aërobe vermogen bepalen bij personen die bètablokkers gebruiken. Bètablokkers onderdrukken de hartfrequentie. Daardoor zijn aërobe conditietesten op basis van hartfrequentie bij deze personen niet bruikbaar.
De literatuur is gezocht in databases op internet, zoals medline en doconline. Daarnaast is literatuur verkregen via contact met ziekenhuizen en opleidingen bewegingswetenschappen.
Voor het verzamelen van onderzoeksartikelen zijn in- en exclusie criteria gebruikt.
Aan de hand van data-extractie formulieren zijn uit deze literatuur zijn gegevens verkregen over betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van de Rate of Perceived Exertion, de 6-Minute Walk Test, de Shuttle Walk test, en vragenlijsten om het aërobe vermogen te bepalen. Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen en samengevat.
De uitkomsten van de data-extractie van de verschillende testen zijn met elkaar vergeleken. Hieruit is gebleken dat de 6-Minute Walk Test het beste meetinstrument lijkt, voor het testen van het aërobe vermogen bij personen die bètablokkers gebruiken. De 6-minute walk test voldoet het beste aan de methodologische eisen en aan de eisen van de opdrachtgever. De andere meetinstrumenten zouden geschikt kunnen zijn. Naar deze testen is echter te weinig onderzoek gedaan om een uitspraak te doen over de validiteit en betrouwbaarheid.

Summary
A literature study is done for the Medical Trainingcentre Geldrop. This study is done to determine the reliability, validity and usability of tests that measure aerobic capacity in people using beta-blocking drugs. Beta-blocking drugs are suppressers of the heart rate. This is the reason that aerobic tests based on the frequency of the heart rate are of no use for these people.
The literature for this study is found in databases on the Internet: mainly medline and doconline. Literature is also obtained by contacting hospitals and the universities of science of human movement.
In- and exclusion criteria are used to gather useful scientific literature.
Data referring to the reliability, validity and usability of the Rate of Perceived Exertion, the 6-Minute Walk Test, the Shuttle Walk Test and questionnaires to determine the aerobic capacity, are obtained from the literature with a data-extraction form. These data are summarised and converted into tables.
Data from these different tests are compared to each other. By comparing these tests, the 6-Minute Walk Test seems to be the best instrument to test the aerobic capacity on persons who take beta-blocking drugs. The other tests might be useful too, but not enough research has been done to make them useful for this study.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersSt. Annaziekenhuis te Geldrop
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk