De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Geschikt of ongeschikt: screening van materialen uit de projectenbank van het Orthopedagogisch Centrum Brabant die ingezte kunnen worden om met kinderen met een lichte verstandelijke beperking te werken aan het herkennen en benoemen van emoties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Geschikt of ongeschikt: screening van materialen uit de projectenbank van het Orthopedagogisch Centrum Brabant die ingezte kunnen worden om met kinderen met een lichte verstandelijke beperking te werken aan het herkennen en benoemen van emoties

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

De groep kinderen waar het in dit profileringsproject om draait zijn in de leeftijdsklasse van zes tot en met twaalf jaar en hebben een licht verstandelijke beperking (LVG) en ze kunnen daarbij gedrags- en opvoedproblemen hebben. Deze kinderen komen ter behandeling naar de Naschoolse Dagbehandeling (NSD). Veel kinderen op de NSD lopen achter in hun emotionele ontwikkeling en hebben veel moeite met het uiten van emoties, laat staan het herkennen en benoemen ervan bij zichzelf en anderen. Elke cliënt op de NSD heeft wel een persoonlijk leerdoel dat gekoppeld is aan vaardigheden opdoen in de emotionele ontwikkeling, waar het herkennen en benoemen van emoties onder valt. Vanwege de grote moeilijkheden die de kinderen hierin ondervinden, is het werken met hen aan het herkennen en benoemen van emoties geen gemakkelijke taak voor de groepsleiding van de NSD. Er is op de NSD geen vaste methodiek die hierbij wordt ingezet en er wordt geen gebruik gemaakt van materialen ter ondersteuning van de groepsleiding en de kinderen om te werken aan het herkennen en benoemen van emoties. De groepsleiding van de NSD loopt tegen het probleem aan dat er geen concreet materiaal aanwezig is dat ingezet kan worden om met de cliënten te werken aan het herkennen en benoemen van emoties. Zij hebben hier behoefte aan, omdat materialen het werken aan het herkennen en benoemen van emoties hen en de cliënten ondersteuning kunnen bieden. Materialen maken het werken aan het herkennen en benoemen van emoties visueel en tastbaarder. Gekeken naar de behoefte aan materialen van de groepsleiding van de NSD, zou de projectenbank die op het Orthopedagogisch Centrum (OCB) aanwezig is een uitkomst kunnen bieden.
Bij dit profileringsproject wordt onderzocht welke materialen uit de projectenbank van het OCB bruikbaar zijn om met kinderen met LVG, op de NSD, te werken aan het herkennen en benoemen van emoties. Veel van de materialen uit de projectenbank zijn wel geschikt voor kinderen met LVG, maar niet voor de bijkomende problematiek die deze kinderen vaak hebben. Aan de hand van een literatuur- en praktijkonderzoek zijn er zes criteria opgesteld, waarmee de materialen uit de projectenbank uit de map emoties zijn gescreend. Er is van de bruikbare materialen uit de projectenbank een overzicht gemaakt in de vorm van een map. In deze map zijn de te gebruiken materialen met handleiding te vinden om met de cliënten te werken aan het herkennen en benoemen van emoties. Het doel van deze map en de aanbevelingen zijn dat de groepsleiding van de NSD weet welke materialen uit de projectenbank gebruikt kunnen worden om te werken aan herkennen en benoemen van emoties.
Er bleken uiteindelijk maar zes materialen uit de projectenbank geschikt te zijn om met de cliënten van de NSD te werken aan het herkennen en benoemen van emoties. Dit is vrij weinig gezien het aanbod van materialen dat er is. Een aanbevelingen die daarom is gedaan, is dat het OCB criteria op moet stellen waaraan de materialen uit de projectenbank moeten voldoen als ze worden aangeschaft. Bij het afnemen van de interviews voor het praktijkonderzoek kwamen een aantal ontevredenheden en gebreken van de organisatie vanuit de medewerkers van de NSD naar voren. Deze heb ik nog eens goed bekeken en aanbevelingen opgesteld omtrent het werken aan het herkennen en benoemen van emoties. Een voorbeeld hiervan is dat het OCB zou kunnen kijken hoe zij hun medewerkers kunnen ondersteunen bij de behandeling van de emotionele ontwikkeling. De gehanteerde werkwijze is onvoldoende. Een ondersteunende methode, materiaal en kennis over de stimulering van de emotieontwikkeling geeft de groepsleiding van de NSD wat meer houvast bij de behandeling van de emotionele ontwikkeling. Wat verder opviel was dat maar weinig medewerkers iets van de projectbank afweten. Er zou daarom vanuit de organisatie meer bekendheid aan de projectenbank mogen worden gegeven. Medewerkers hebben te weinig tijd om zich hierin te verdiepen, waardoor er weinig gebruik wordt gemaakt van de projectenbank wat voor een stukje deskundigheidsbevordering zou moeten zorgen. De organisatie kan iemand aanstellen die de kennis en de vaardigheden heeft meer bekendheid aan de projectenbank te geven en de verantwoordelijkheid hiervoor kan dragen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk