De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

Leerkrachten van de School uit Oss geven op dit moment naar eigen inzicht woordenschatonderwijs. De School vindt dit niet wenselijk en streeft naar een consequente aanpak voor het aanbieden van intentioneel woordenschatonderwijs.
In het theoretisch kader wordt het belang van geïntegreerd woordenschatonderwijs toegelicht en worden er verschillende aanpakken en leerkrachtvaardigheden beschreven.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Wat hebben leerkrachten in de groepen 1 tot en met 8 van de School nodig om te komen tot een consequente aanpak voor intentioneel woordenschatonderwijs met betrekking tot het aanbieden van woorden bij de zaakvakken, passend bij de werkwijze binnen het Daltononderwijs?’
De huidige situatie wordt in beeld gebracht met behulp van vier observaties met betrekking tot taalaanbod, taalproductie en feedback en een enquête over de strategieën van de leerkrachten ten aanzien van woordenschatonderwijs. Daarnaast is er door middel van interviews gevraagd naar de successen en belemmeringen van leerkrachten en worden de wensen van de leerkrachten en het managementteam in kaart gebracht.
Uit de resultaten blijkt dat er voor de leerkrachten wat betreft taalaanbod en taalproductie nog winst te behalen is. Verder geven de leerkrachten aan behoefte te hebben aan richtlijnen en handvatten. Naar aanleiding van de resultaten van de geobserveerde lessen, de enquête en de interviews wordt geconcludeerd dat de Zesstappenaanpak van Marzano een passende aanpak is. Een aanbeveling is deze methodiek te implementeren, nadat de leerkrachten hierin zijn bijgeschoold.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-05-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk