De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Modellenboek of zelf aandragen?

Tevredenheidsonderzoek tussen twee klantengroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Modellenboek of zelf aandragen?

Tevredenheidsonderzoek tussen twee klantengroepen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Om pijn te verminderen en mobiliteit te verbeteren, kunnen op maat gemaakte orthopedische schoenen, tevens OSA genoemd, worden toegepast. Hoewel er hoge kosten gemoeid zijn bij het verkrijgen van OSA, wordt OSA niet altijd gedragen. Omdat de mate van tevredenheid geassocieerd wordt met de gebruiksfrequentie van OSA, is het relevant om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op tevredenheid. Mogelijk is de manier waarop patiënten hun schoenen kiezen van invloed op de tevredenheid. Vandaar de volgende onderzoeksvraag: “Wat is het verschil in tevredenheid tussen patiënten die OSA kiezen uit een modellenboek en patiënten die zelf een model mogen aandragen?”

Methode
De onderzoeksvraag is onderzocht door een observationeel (kwantitatief) retrospectief cohortonderzoek. Als meetinstrument werd een vragenlijst, de Monitor Orthopedisch Schoeisel (MOS) aangepast en gebruikt (survey-onderzoek). De onderzoekers hebben deelnemers geworven in de wachtkamers van vier schoentechnische bedrijven in Nederland door een face-to-face benadering. Voor de data-analyse werden de deelnemers verdeeld over twee groepen op basis van de onafhankelijke variabele: de manier waarop een schoenmodel was gekozen. Hierdoor ontstond een modellenboekgroep en een groep die de modellen zelf heeft aangeleverd.

Resultaten
In totaal zijn er 78 deelnemers geïncludeerd. Hiervan hebben er 38 deelnemers gekozen via een modellenboek (groep 1) en 40 deelnemers hebben zelf een model aangedragen (groep 2). Er is slechts bij twee vragen een statistisch significant verschil gevonden tussen de onderzoeksgroepen. Deze vragen gingen over de mening van anderen over het uiterlijk van de schoen en de prioriteit van de drager: cosmetiek of functionaliteit.

Conclusie
Er is geen statistisch significant verschil in tevredenheid tussen mensen die OSA kozen via een modellen boek of mensen die zelf een model aandroegen. Een onderzoek naar het verschil in tevredenheid over de service en de communicatie tussen de twee groepen zou kunnen bijdragen aan een meer volledig beeld.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingOrthopedische Technologie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk