De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Aquajoggen & obesitas'

experimenteel onderzoek naar het effect van aquajoggen bij obesitas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Aquajoggen & obesitas'

experimenteel onderzoek naar het effect van aquajoggen bij obesitas

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Naar aanleiding van het maatschappelijke gezondheidsprobleem obesitas is er experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van aquajoggen bij obesitas. Aan de hand van de onderzoeksvraag, “Heeft een aquajog programma positieve effecten op de Gezondheid Gerelateerde Kwaliteit van Leven (GGKvL), de algemeen lichamelijke conditie (Hf- rust, Hf- inspanning) en de gewichtsgerelateerde variabelen (BMI, buikomvang, vetpercentage en vetmassa) bij obesitas patiënten?”, en een vijftal hypotheses is het onderzoek in samenwerking met ‘Thermae Son Wellness & Healthcenter’ en de ‘Nederlandse Obesitas Vereniging’ (NOV) opgezet.
Methode: Er is getracht een zo homogeen mogelijke onderzoeksgroep samen te stellen van 16 deelnemers op basis van leeftijd, BMI, medicijngebruik en motivatie. Het aquajog trainingsprogramma had een looptijd van zes weken en een frequentie van twee keer per week. Bij de aanvang van het onderzoek heeft er een nulmeting T0 plaatsgevonden, halverwege het onderzoek een tussenmeting T1 en het onderzoek is afgesloten met een eindmeting T2.
Resultaten: De belangrijkste resultaten zijn behaald op de GGKvL. Het lichamelijk functioneren, de eigenwaarde en problemen in het dagelijkse leven zijn significant verbeterd. Daarnaast zijn ook de 6 Minuten Wandel Test (6MWT), de buikomvang en de vetmassa significant verbetert na het onderzoek.
Discussie: Beperkingen in het onderzoek waren de facilitaire voorzieningen en het gebrek aan ervaring in het opzetten van een experimenteel onderzoek. Als aanbeveling zou dit onderzoek groter opgezet kunnen worden om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen.
Conclusie: Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat aquajoggen een positief effect heeft bij obesitas patiënten met betrekking tot de GGKvL, de algemeen lichamelijke conditie en de gewichtsgerelateerde variabelen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk