De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Compact compacten:

leerlijn voor compact rekenen in het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Compact compacten:

leerlijn voor compact rekenen in het basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de school waar ik momenteel werkzaam ben, zijn we al jaren bezig met het compact aanbieden van de rekenstof. Toch is er nog steeds geen doorgaande lijn en valt of staat het compact aanbieden van de leerstof met de leerkracht die voor de klas staat. In de dagelijkse praktijk merk ik dat de manieren waarom, wanneer, met wie en hoe er gecompact wordt veelal verschillen en, mijns inziens, vaak verre van ideaal zijn. Als specialist hoogbegaafdheid zou ik hier graag één lijn in willen zien. Maar hoe? Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de vraag:

Hoe kan ik op mijn school het proces begeleiden betreffende het compacten van de rekenleerstof waarbij geschreven beleid en de uitwerking daarvan in de praktijk ook daadwerkelijk in overeenstemming zijn?

Het compacten van leerstof, instructie en reflectie is niet alleen maar een kwestie van het wegstrepen van een deel van de basisstof. Ik ben nieuwsgierig geworden naar wat dit dan wel allemaal inhoudt en welke competenties ik daar voor nodig heb.

Dit praktijkonderzoek is opgezet volgens de vier fasen van ontwerpgericht onderzoek volgens Harinck (2009): probleemanalyse, ontwerp, beproeving en kennisconstructie.

Probleemanalyse:
Allereerst ben ik gaan kijken naar de huidige situatie betreffende het compact aanbieden van de leerstof. Middels een enquête, interviews en observaties heb ik de knelpunten in de huidige situatie vastgesteld.

Ontwerp:
Bovengenoemde onderzoeksinstrumenten heb ik ook gebruikt om de wensen en behoeften van zowel leerkrachten als leerlingen vast te kunnen stellen.

Op basis van literatuuronderzoek heb ik twee manieren waarop men de leerstof kan compacten, naast elkaar gezet. Ik heb een overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van beide manieren.

Beproeving:
In deze fase heb ik twee manieren van compacten uit laten proberen. Ik heb deze twee manieren tegen elkaar afgezet en weloverwogen een keuze voor het gebruik van routeboekjes gemaakt.

Kennisconstructie:
De bedoeling van deze fase in het onderzoek was om beleid op het gebied van compacten in de groepen 3 tot en met 8 te maken om deze daarna in het team te presenteren. Helaas is deze fase nog niet afgerond.

Concluderend kan ik stellen dat het van groot belang is om knelpunten, wensen en behoeften in beeld te brengen om één teambrede visie op papier te krijgen. Nu deze visie, ondersteund door literatuur, op papier staat is het aan mij de volgende stap om beleid te maken op het gebied van het compacten van de rekenstof. Op deze manier zal het beleid teambreed gedragen worden en daadwerkelijk uitgevoerd worden in de praktijk. Er komt dus een schoolbrede aanpak. Dit onderzoek is gebaseerd op het compacten van rekenen maar het is nu maar een kleine stap om ook beleid te maken op andere vakgebieden. Op deze manier zal dit onderzoek een kettingreactie teweegbrengen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk