De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoeksverslag

Meerbegaafdheid in combinatie met taalonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoeksverslag

Meerbegaafdheid in combinatie met taalonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit onderzoeksverslag is meerbegaafdheid in combinatie met het taalonderwijs. Mijn stageschool heeft hier voor gekozen om de kinderen uit de verrijkingsgroep meer uit te dagen op het gebied van taal. De vraag vanuit de school luidt: Hoe kan een leerkracht verdieping aanbrengen in zijn taalonderwijs, waardoor de meerbegaafde leerling wordt uitgedaagd om zelfstandig aan de slag te gaan en in aanraking komt met nieuwe vakinhoudelijke kennis? Om deze vraag te beantwoorden ben ik begonnen met het schrijven van het theoretisch kader. Hier komen onderwerpen naar voren als het taalonderwijs, kenmerken van meerbegaafde kinderen en verdiepingsmateriaal. Door literatuur onderzoek ben ik uiteindelijk uitgekomen op het digitale programma 'Acadin'. Dit programma biedt het leerstofpakket 'Slimme Taal' aan wat aansluit op het taalonderwijs. Aan het einde van dit hoofdstuk heb ik mijn onderzoeksvraag geformuleerd: Worden de meerbegaafde leerlingen op de basisschool uitgedaagd op het gebied van taal door middel van het leerstofpakket 'Slimme Taal' aan de hand van het programma 'Acadin'? Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden heb ik voor- en nametingen uitgevoerd. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van de onderzoeksmethodologie 'het interview' en 'de vragenlijst'. Na de voormeting hebben de kinderen uit de verrijkingsgroep verschillende lessen aan 'Slimme Taal' gewerkt aan de hand van het programma 'Acadin'. Uit de nameting kwamen de volgende punten naar voren:  De kinderen reageren positief op 'Slimme Taal'en 'Acadin'.  Het typen op de computer is onhandig. Ze geven aan liever te schrijven. Daarnaast heb ik zelf de rol van begeleidster op me genomen binnen het programma 'Acadin'. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik een mening heb gevormd over de toepassing in de praktijk. Het programma heeft zijn pluspunten, maar ook zijn beperkingen. Een digitale leeromgeving biedt veel kansen en de opdrachten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Een beperking is de rol van begeleidster in combinatie met leerkracht. Deze rol past in mijn ogen beter bij de begeleidster van de verrijkingsgroep

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk