De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overwegingen van een orthopedisch schoenmaker bij orthopedisch schoeisel ter correctie en/of ondersteuning: materialen en constructies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overwegingen van een orthopedisch schoenmaker bij orthopedisch schoeisel ter correctie en/of ondersteuning: materialen en constructies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Dit onderzoek is een onderdeel van het materialenonderzoek van het lectoraat Health Innovations & Technology van Fontys Hogescholen dat als doel heeft het opzetten van een functionele database dat materialen, materiaaleigenschappen en constructies bevat die van belang zijn voor orthopedisch schoentechnologen. De functie van een orthopedisch schoentechnische voorziening wordt bepaald door het materiaal en de onderdelen waaruit het hulpmiddel bestaat. Daarnaast wordt de functie van het hulpmiddel bepaald door de manier van samenvoegen van de verschillende onderdelen, de constructie. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de keuzes die worden gemaakt omtrent de oplossingsrichting, waaronder ook materialen en constructies vallen. Voor dit onderzoek wordt er specifiek ingegaan op de functie het corrigeren en ondersteunen van standsafwijkingen bij orthopedische schoenvoorzieningen. Om inzicht te krijgen in de reden waarom orthopedisch schoentechnologen bepaalde keuzes maken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Welke overwegingen worden er door een orthopedisch schoentechnoloog gemaakt ten aanzien van de constructie, de materialen en de materiaaleigenschappen bij het vervaardigen van een orthopedische schoenvoorziening ter ondersteuning en/of correctie van standsafwijkingen?

Methode
Er is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews met orthopedisch schoentechnologen. De samenstelling van de deelnemers bestond uit orthopedisch schoentechnologen van kleine en grote bedrijven uit Nederland.

Resultaten
In totaal zijn er twaalf interviews uitgevoerd met dertien deelnemers van negen verschillende bedrijven uit Nederland. Uit de interviews volgden zes factoren de van invloed zijn op de keuzes die een orthopedisch schoentechnoloog maakt. Deze factoren zijn: materiaaleigenschappen, cliëntfactoren, afwijking en probleem, doel voorziening, verwerking en invloeden van derden.

Conclusie
Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste factoren die invloed hebben op de overwegingen zijn: materiaaleigenschappen, cliëntfactoren en afwijking en probleem. In meerdere thema’s komt de cliënt naar voren en deze heeft hierdoor een grote invloed op de keuzes die gemaakt worden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingOrthopedische Technologie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk