De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Literatuurstudie naar fysiotherapeutische interventies bij een perifere nervus facialisparese

Genomineerd voor scriptieprijs van Opleiding Fysiotherapie 2000-2001

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Literatuurstudie naar fysiotherapeutische interventies bij een perifere nervus facialisparese

Genomineerd voor scriptieprijs van Opleiding Fysiotherapie 2000-2001

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de periode december 2000 tot en met mei 2001 heeft de afstudeergroep zich bezig gehouden met een onderzoek naar de mogelijke fysiotherapeutische interventies bij een perifere nervus facialisparese.
Naar aanleiding van de hoofdvraag: "Welke mogelijkheden zijn er op fysiotherapeutisch gebied ter behandeling van een perifere nervus facialisparese?" werd onderzoek gedaan naar de verschillende behandelmogelijkheden door middel van een literatuurstudie.
In deze literatuurstudie zijn 67 boeken en artikelen bestudeerd, waarvan er 24 als achtergrondliteratuur werden beschouwd, 42 als beschrijvende onderzoeken en 1 als effectonderzoek.
De meest voorkomende fysiotherapeutische interventies in de onderzochte literatuur zijn: P.N.F, N.D.T., mimetherapie, fysische therapie en massage. Deze worden beschreven in dit onderzoeksverslag.

Na het voltooien van deze literatuurstudie konden de volgende drie conclusies worden getrokken:
De onderzochte fysiotherapeutische interventies zijn tot op heden niet voldoende wetenschappelijk onderzocht om een uitspraak te kunnen doen omtrent de toepassing en de effectiviteit ervan.
De relatieve onbekendheid van de fysiotherapeutische interventies heeft tot gevolg dat patiënten met de diagnose perifere nervus facialisparese vaak niet worden doorverwezen voor fysiotherapie terwijl veel patiënten met deze aandoening hiervoor wel in aanmerking komen. Als de patiënt wel wordt doorverwezen door de arts, dan staat op de verwijzing vaak dat de patiënt met fysische therapie moet worden behandeld terwijl andere fysiotherapeutische interventies zelden ter sprake komen.
Patiënten met een perifere nervus facialisparese kunnen door de arts naar de particuliere praktijk, instelling of ziekenhuis worden door verwezen. Naar onze mening is de behandeling van een patiënt met deze diagnose het meest volledig in een instelling of ziekenhuis. Dit in verband met de mogelijkheid tot multidisciplinaire samenwerking.


In the period of time from December 2000 to May 2001 a group of students, writing their thesis, have researched possible physiotherapeutic interventions for patients with peripheral facial nerve paresis.
The main question is: "What possibilities are there in the field of the physiotherapy for the treatment of peripheral facial nerve paresis!" To answer this question a literature study was made on possible treatments. This literature study included sixty-seven books and articles, twenty-four of which were descriptive studies and one was an effect study.
The literature studied, proved that the most common physiotherapeutic interventions were the following: P.N.F., N.D.T., mime therapy, physical applications and massages.
After the completion of the study, the following conclusions can be drawn:
The studied physiotherapeutic interventions have not yet been scientifically researched adequately enough to draw any conclusions concerning their applications and effectiveness.
The relative obscurity of the physiotherapeutic interventions has resulted in the fact that many patients, diagnosed with peripheral facial nerve paresis are not referred for physiotherapy, when many patients suffering from this disorder do indeed qualify for treatment. In case patients are referred by their physician, they are often referred for physical applications. Other physiotherapeutic interventions, however, are rarely mentioned.
Patients diagnosed with peripheral facial nerve paresis can be referred to private practices, institutions, or hospitals. The researchers conclude that treatment of patients with this diagnosis is best carried out in an institution or in a hospital, because of the possibility of a multidisciplinary approach.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersRevalidatiecentrum Hoensbroek
Jaar2001
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk