De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welstaete zorgt... voor communicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Welstaete zorgt... voor communicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Welstaete zorg- en verpleegcentra biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen in de regio Uden-Veghel.
De organisatie heeft sinds januari 2005 een afdeling PR & Communicatie. De aandacht is met name uitgegaan
naar externe communicatie. Naar aanleiding van ons vooronderzoek hebben we geconcludeerd dat Welstaete
behoefte heeft aan een intern communicatiebeleidskader. Een beleidskader geeft volgens ons richting aan het
formuleren van toekomstig intern communicatiebeleid. Het geeft aan wat de ideale communicatieve situatie zou
zijn voor Welstaete.
Voor ons onderzoek hebben we de volgende vraag- en doelstelling geformuleerd:
Vraagstelling: Hoe zien de organisatie- en communicatie-elementen van Welstaete er in de huidige
en gewenste situatie uit, en wat zijn de knelpunten?
Doelstelling: Het formuleren van een intern communicatiebeleidskader met bijbehorende adviezen.
Na ons onderzoek constateerden we de volgende knelpunten:
• De huidige visie op communicatie is niet optimaal voor Welstaete. Momenteel heeft Welstaete een
instrumentele visie, waarbinnen geen evenwicht is in communicatiestromen.
• Er is ontevredenheid over besluitvorming- en veranderingsprocessen
• Het Welstaetegevoel ontbreekt.
Naar aanleiding van de conclusies schetsen we het volgende communicatiebeleidskader: Welstaete
communiceert! De niet-eenzijdige visie op communicatie past beter bij Welstaete en haar manier van werken.
Binnen deze visie wordt evenwichtig tweerichtingsverkeer nagestreefd. Mede als gevolg hiervan kunnen
bovenstaande knelpunten beter worden aangepakt.
Met de niet-eenzijdige visie kan Welstaete het communicatiekruispunt gebruiken. Dit is een handvat voor het
kiezen van een juiste communicatiestrategie. Vooral in de verschillende fasen van beleidsontwikkeling en
veranderingsprocessen is dit een geschikt middel.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnerWelstaete zorg- en verpleegcentra
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk