De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatieklimaat in de lessen Lichamelijke Opvoeding Agressie en Angst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatieklimaat in de lessen Lichamelijke Opvoeding Agressie en Angst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek was een vorm van fysieke en verbale agressie die zichtbaar was. De leerkrachten signaleerde een verstoord klimaat. Dit zorgde voor een negatieve sfeer tijdens de gymlessen van groep 6 en 7 van basisschool De Beemden te Boxtel. Deze basisschool hanteert een actief beleid om agressie te bestrijden. Aan de hand van dit onderzoek krijgen de leerkrachten van deze basisschool een beeld over de agressiviteit, motivatieklimaat en angst van groep 6 en 7 tijdens deze gymlessen.

Het doel van deze afstudeeropdracht is het in kaart brengen van de omgang tussen de leerlingen tijdens de gymlessen. De afstudeeropdracht bevatte bij beide klassen 3 lessen. Waarbij er bij groep 6 les gegeven werd in ego georiënteerde lessen en bij groep 7 in taak georiënteerde lessen. Elke fysieke of verbale vorm van agressie werd geregistreerd aan de hand van een turflijst (p. 66). Leerlingen kregen na de lessenreeks de opdracht een enquête in te vullen die in teken stond van angst (p. 90).

Door middel van observatie en een enquête komt er een resultaat uit het onderzoek.
Dat aangeeft of er door de agressie tijdens de gymlessen angst ontstaat en daarnaast voor een slecht motivatieklimaat zorgt. Deze informatie zorgt voor een koppeling naar de lessenreeks, waarna een beeld ontstaat, hoe de groepen reageren op bepaalde lessen. Uiteindelijk ontstaat er een overzicht dat kan worden gebruikt bij het voorbereiden van een gymles.

De resultaten die voort komen uit de gegeven lessenreeks. Geven aan dat er weinig tot geen agressie aan de orde is gedurende de lessenreeks. Er was een prettige motivatieklimaat tijdens de gymlessen, alhoewel er enkele kinderen waren die zich tijdens de lessenreeks soms minder prettig voelden. Dit blijkt uit de gegevens van de door kinderen ingevulde enquête. De belangrijkste onderdelen hiervan en het antwoord op de vraagstelling worden in dit praktijkonderzoek besproken.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk