De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spiegelbeeld

Onderzoek naar het reflecteren door leraren op hun leraarsgedrag.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spiegelbeeld

Onderzoek naar het reflecteren door leraren op hun leraarsgedrag.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om een beeld te krijgen over de wijze waarop leraren reflecteren op hun leraarsgedrag is gebruik gemaakt van de Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (de VIL), die door vier leraren en leerlingen uit vier verschillende klassen is ingevuld. Alle gegevens zijn verwerkt en de relevante verschillen in de scores van de leraren en de leerlingen zijn weergegeven en geanalyseerd. Daarna hebben de vier leraren reflectievragen beantwoord aan de hand van de verkregen gegevens vanuit de VIL. Tenslotte is er bij één leraar een interview afgenomen, waarna de VIL voor die leraar een tweede keer is afgenomen. De beide scores van de VIL zijn daarna met elkaar vergeleken. Vanuit de resultaten van dit onderzoek zijn conclusies getrokken en zijn er aanbevelingen gedaan ten aanzien van een vervolgtraject in schooljaar 2012-2013.

OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk