De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leren spellen is spelen met woorden:

de klankstructuur van woorden zichtbaar maken en leren categoriseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leren spellen is spelen met woorden:

de klankstructuur van woorden zichtbaar maken en leren categoriseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Dit onderzoek heb ik uitgevoerd om te kijken of het spellingniveau van spellingzwakke leerlingen verbetert wanneer ik een remediërende methodiek, de Fonologische en Leerpsychologische methode (F&Lmethode)combineer met een preventieve methodiek, Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS).
Uit literatuur is gebleken dat leerlingen met spellingproblemen vaak een verminderd fonologisch bewustzijn hebben,waardoor zij moeilijkheden hebben om klanken en letters op de juiste wijze te associëren en te gebruiken. Bij spelling op school wordt een groot
beroep gedaan op auditieve vaardigheden, zonder dat daar veel mee
wordt geoefend. Ook worden veel woorden geleerd op basis van visuele inprenting, zonder daarbij duidelijke regels aan te geven. Ook wordt over het algemeen te weinig aandacht besteed aan de versterking van het fonologisch bewustzijn. Interventieprogramma's waarbij de klankstructuur van woorden expliciet wordt aangeleerd, zijn vaak succesvol; door expliciete instructie in de onderliggende structuur van woorden leren leerlingen strategieën toe te passen, wat een positieve invloed heeft op het spellen van woorden.
Uit mijn onderzoek is gebleken dat het spellingniveau van spellingzwakke leerlingen verbetert door een combinatie van de remediërende F&Lmethodiek en de preventieve methodiek van ZLKLS. Leerlingen zijn beter in staat de moeilijkheden in een woord te herkennen en hieraan een denkwijze te koppelen. De regels voor de open- en gesloten lettergreep blijven moeilijk. Het verdient dan ook aanbeveling meer tijd te besteden aan deze regels en hiermee nog intensiever te oefenen."

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk