De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Echt passend arrangeren in de volle omvang? Het kan!!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Echt passend arrangeren in de volle omvang? Het kan!!

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op Talentencampus Venlo werken de expertises basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs expertise gedrag en expertise zml samen onder één dak. Het doel van deze samenwerking is het verruimen van de mogelijkheden om kinderen tot ontwikkeling te brengen. Kinderen zijn niet aangewezen op één van de expertises, maar kunnen profiteren van alle expertises, al naar gelang hun onderwijsbehoeften en ontwikkelingsperspectief. Hiervoor wordt de term ‘passend arrangeren’ gebruikt. Passend arrangeren is in januari 2015 gestart. Door middel van een evaluatieonderzoek is in kaart gebracht waar verbeteringen mogelijk zijn in het proces en wat de effecten zijn van passend arrangeren. Hiertoe is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Is passend arrangeren op Talentencampus Venlo in enge en brede zin geïmplementeerd en welke verbeterpunten zijn er met betrekking tot inhoud en bruikbaarheid? De leerling, zijn ouders, leerkrachten en intern begeleiders zijn in dit onderzoek betrokken als invloed hebbende actoren binnen het passend arrangeren. Middels vragenlijsten, interviews, literatuurstudie en documentanalyse zijn de deelvragen van het onderzoek beantwoord. Het protocol passend arrangeren voorziet in de stappen die nodig zijn om passend te arrangeren. Verbeteringen liggen op het vlak van handelingsgericht werken in relatie tot passend arrangeren en het delen van kennis en ervaring op schoolniveau. Dit heeft geleid tot een aangepast protocol passend arrangeren waarin de verbeteringen zijn verwerkt en de inhoud van de stappen nader is beschreven. In dit onderzoek is bewezen dat passend arrangeren positief bijdraagt bij aan de leerprestaties, het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen, ouders, leerkrachten en intern begeleiders staan positief tegenover het passend arrangeren. De doelstellingen aangaande passend arrangeren, die op kind-, expertise- en campusniveau zijn geformuleerd, zijn gerealiseerd. Passend arrangeren draagt bij aan het realiseren van het ontwikkelingsperspectief van het kind. 

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-07-20
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk