De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken met een handelingsbijlage

Factoren die meespelen bij implementatie van een nieuw begeleidingsdocument op ons mbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken met een handelingsbijlage

Factoren die meespelen bij implementatie van een nieuw begeleidingsdocument op ons mbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds de afschaffing van de Leerlinggebonden Financiering en de invoering van Passend onderwijs (per augustus 2014) wordt van het mbo verwacht zelf invulling en vorm geven aan de begeleiding van studenten/leerlingen. Het handelingsplan wordt vervangen door een bijlage individuele afspraken bij de onderwijsovereenkomst, bij ons op school ook wel 'handelingsbijlage' genoemd. Er wordt tot nu toe nauwelijks of niet gewerkt met de bestaande handelingsplannen. Is er voldoende draagvlak om te werken met de handelingsbijlage? Welke factoren spelen daarbij een rol? Factoren die onderzocht zijn en naar boven gekomen gedurende het onderzoek: Kennis en vaardigheden omtrent stoornissen en begeleidings- en ondersteuningsbehoeften; kennis van taken en regels; betrokkenheid bij het samenstellen; invullen en willen werken met de handelingsbijlage; samenwerking en steun vanuit de schoolleiding; het format en de gebruikersvriendelijkheid; uitleg over werken met de handelingsbijlage; evalueren en bijstellen; het betrekken van de student en docent bij het invullen en werken met de handelingsbijlage en een stem geven aan docent en student in het proces. Het eerste gebruik in de laatste maanden van het schooljaar door een aantal studenten met de handelingsbijlage is goed bevallen. Het gebruik van een zogenaamde handelingskaart, waarop kort de punten beschreven staan waar de student/leerling ondersteuning in behoeft en de positieve punten van de student/leerling, wordt ook positief ontvangen. In schooljaar 2015-2016 gaan we werken met de handelingsbijlage voor studenten/leerlingen die Interne begeleiding krijgen en voor studenten/leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De handelingskaart wordt ingezet indien de student hier zelf voor kiest

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk