De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelling remediëring met de Davis leerstrategieën

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Spelling remediëring met de Davis leerstrategieën

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek gaat over het remediëren van spellingvaardigheden bij kinderen met dyslexie met behulp van een beelddenkmethode. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Kan een methode voor beelddenken ingezet worden om spellingvaardigheden van kinderen met dyslexie in groep 8 te remediëren en wat is de ervaring van kinderen daarmee? Omdat de spellingresultaten op de onderzoeksschool daalden en het aantal kinderen met een dyslexieverklaring steeg, is besloten om onderzoek te doen naar het verbeteren van de spellingvaardigheden bij kinderen met dyslexie. Omdat er binnen de school een aantal individuele kinderen positieve ervaringen hadden met een beelddenkmethode is de onderzoeker hier nieuwsgierig naar geworden. Er zijn literatuurstudies gedaan naar spelling in groep 8, dyslexie en beelddenken. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat spelling in het onderwijs vaak aangeboden wordt vanuit de regelstrategie (Huizenga, 2003). Dyslectische kinderen hebben veelal een beperkte kennis van regels als gevolg van een automatiseringsprobleem wat de regelstrategie voor hen minder succesvol maakt (Scheltinga, Gijsel, Van Druenen, & Verhoeven, 2012) . Verder zijn dyslectische kinderen vaak beelddenkers (Davis & Braun, 1997). De onderzoeker bekijkt naar aanleiding van bovenstaande punten of er een mogelijkheid is om spellingvaardigheden aan te leren volgens een beelddenkmethode. Na het bestuderen van twee verschillende beelddenkmethodes wordt de Davis methode (Davis learning strategies) als beste bevonden om in te zetten bij spellingremediëring. Voordat de onderzoeker de Davis methode in heeft gezet voor remediëring, heeft ze zich verdiept in de Davis learning strategies en geïnformeerd bij collega’s die werken met deze methode. Vervolgens hebben er zes remediërende sessies plaats gevonden. Na deze sessies is gereflecteerd door middel van documentonderzoek van toetsing en een narratief interview met de onderzoeksgroep. Naar aanleiding van de toetsing en het narratief interview zijn er positieve conclusies te trekken ten aanzien van het helpen van dyslectische kinderen bij spellingvaardigheden met behulp van beelddenken. De spellingresultaten van de kinderen zijn gestegen. De volgende drie aspecten van het onderzoek bleken het meest effectief: -Aanleren van drie belangrijke gereedschappen die beelddenkers nodig hebben om tot leren te komen; een energiemeter, focussen en loslaten. -Multi-zintuiglijk leren door het kleien van letters, woorden, beelden en spellingcategorieën. -Inprenten / masteren van beelden. Gezegd moet worden dat het onderzoek beperkingen heeft. Er was een kleine onderzoeksgroep. Daarnaast heeft de onderzoeksgroep ook extra spellingbegeleiding binnen de groep gehad, dus het is ook mogelijk dat de vooruitgang qua resultaten daardoor komt. Toch geven de leerlingen aan dat ze door middel van het maken van beelden de spellingregels beter kunnen onthouden. De beelddenkmethode is dus in te zetten bij het remediëren van spellingvaardigheden, maar ook in bredere zin is het goed om in de ondersteuning tegemoet te komen aan kinderen die beelddenken als voorkeursstijl hebben. Het advies van de onderzoeker is om het beelddenken bewuster in te voeren binnen het onderwijs op de basisschool

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk