De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Implementatie handelingsgericht werken binnen het onderbouwteam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Implementatie handelingsgericht werken binnen het onderbouwteam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van passend onderwijs (2014) is de verwachting van de basisscholen dat het onderwijs meer toegankelijk wordt voor alle leerlingen. Dit betekent dat de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ook zoveel mogelijk het reguliere basisonderwijs moeten volgen. De leerkrachten op deze school hebben ondersteuningsbehoeften om tot een passende begeleiding voor deze leerlingen te komen. Door handelingsgericht te werken ligt de focus op goed onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding waardoor je beter om kunt gaan met de overeenkomsten en verschillen tussen de leerlingen. Voorheen lag de focus meer op de problemen van leerlingen. Nu richten we ons meer op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het gaat er dan meer om welke ondersteuningsbehoeften er van de leerkracht zijn om aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te komen. Wanneer je handelt volgens de zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken en je doorloopt de cyclus van handelingsgericht werken streef je naar een goede werkwijze. Je werkt doelgericht door de onderwijsbehoeften goed te formuleren, doelen te stellen, het proces te evalueren en weer bij te stellen. Je overweegt hierdoor beter wat je kunt inzetten voor een goede begeleiding. Handelingsgericht werken is niet iets wat je van de ene op de andere dag kan toepassen. Zo kom ik tot de volgende hoofdvraag: “Op welke manier kan ik handelingsgericht werken op verantwoorde wijze implementeren binnen het onderbouwteam ?” Om te bekijken hoe we handelingsgericht werken op een verantwoorde wijze kunnen implementeren binnen het onderbouwteam heb ik meerdere interviews afgenomen en heb ik de kwaliteiten van het onderbouwteam in beeld gebracht. Naar aanleiding van de interviews en de kwaliteiten van het team is er een eerste bijeenkomst georganiseerd. Om zoveel mogelijk te werken vanuit het oplossingsgericht handelen hebben we tijdens de bijeenkomsten de ‘Appreciatieve Inquiry’ (Masselink, 2013) cyclus doorlopen. Door vervolgens de bijeenkomst te evalueren konden we nog dingen bijstellen. Om te kijken of de leerkrachten de onderwijsbehoeften beter kunnen formuleren is er een documentonderzoek gedaan. Aan het einde van dit onderzoek blijkt hoe we het handelingsgericht werken zo verantwoord mogelijk kunnen implementeren. Door de eerste ervaringen te evalueren en direct in de praktijk het implementatieproces te volgen, maken we gebruik van de kwaliteiten van de leerkrachten wat het planmatig handelen ten goede komt.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2018-04-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk