De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Schriftelijke informatie richting poliklinische revalidanten met afasie

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van poliklinische revalidanten met afasie die revalideren op Blixembosch over het verkrijgen van schriftelijk informatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Schriftelijke informatie richting poliklinische revalidanten met afasie

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van poliklinische revalidanten met afasie die revalideren op Blixembosch over het verkrijgen van schriftelijk informatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is een onderdeel van een overkoepelend onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het revalidatiecentrum Blixembosch. In dit kwalitatieve onderzoek worden de ervaringen van revalidanten met afasie geïnventariseerd, hoe zij schriftelijke informatie ervaren die zij ontvangen van het revalidatiecentrum. Het doel van dit onderzoek is om gerichte aanbevelingen te kunnen doen aan het managementteam van Blixembosch, om zo centrum-breed aangepaste schriftelijke informatie aan afasiepatiënten te kunnen verstrekken. De resultaten zijn verkregen door het houden van negen semigestructureerde interviews bij revalidanten met afasie. In dit interview wordt naar de meningen en ervaringen rondom schriftelijk verkregen informatie gevraagd. Daarnaast zijn zij ook bevraagd op hun ervaring rondom een bestaande informatiebrief en twee brieven, die op afasievriendelijke wijze, aangepast waren. De interviews zijn met een videocamera vastgelegd en vervolgens getranscribeerd en gecodeerd. Alle revalidanten vinden het belangrijk om schriftelijk geïnformeerd te worden. De meningen over het toepassen van afasievriendelijke voorkeuren op schriftelijke informatie lopen op alle bevraagde punten uiteen. Zo zijn eenvoudige
woorden en korte zinnen belangrijk, het lettertype Arial kan gebruikt worden in de grootte 12 – 24. Daarnaast is het gebruiken van één inleidend dikgedrukt woord zinvol en is de witregelafstand 1.0 tussen regels voldoende. Over het gebruik van pictogrammen ter ondersteuning bestaan verschillende meningen. De ervaringen rondom de bestaande en aangepaste brieven met en zonder pictogrammen zijn verschillend. De revalidanten met een milde afasie geven de voorkeur aan de bestaande brief, toch zijn er ook revalidanten met een lichte afasie die liever de brief met pictogrammen ontvangen. Het is niet mogelijk om één vast format aan te houden over hoe afatici schriftelijk geïnformeerd willen worden, maar met de genoemde aanbevelingen kunnen de bestaande brieven aangepast worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLogopedie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerRevalidatiecentrum Blixembosch
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk