De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dyslexiebeleid in de Achtbaan: bijstellen van beleid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Dyslexiebeleid in de Achtbaan: bijstellen van beleid

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek heb ik de volgende vraag willen beantwoorden: Hoe kan ambulante RT worden ingezet in de begeleiding van zorgleerlingen in het samenwerkingsverband? Samenvatting: Wij hebben ons praktijkonderzoek uitgevoerd op onze werkplek de onderbouw van een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO).Hier wordt aan ongeveer 160 leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden onderwijs geboden.
Het onderwerp van ons praktijkonderzoek is de bijstelling van de specifieke zorg rondom dyslectische leerlingen binnen deze school. Op dit moment wordt er gewerkt met een dyslexieprotocol dat vijf jaar geleden is opgesteld en sindsdien niet meer is geëvalueerd en bijgesteld. Dit protocol voldoet daardoor niet meer aan de actuele behoeften en mogelijkheden. Het managementteam van onze school vindt het van groot belang dat er een dyslexiebeleid wordt opgesteld en nageleefd. Door hen is echter ook aangegeven dat het financieel niet mogelijk is om meer mensen in te zetten op gebied van dyslexieonderzoek en -begeleiding.
Onze probleemstelling luidt als volgt: Op welke wijze kan de specifieke zorg rondom dyslectische leerlingen van onze school met gebruik van de huidige bezetting worden bijgesteld en vormgegeven zodat deze van optimale kwaliteit is? Om naar een antwoord op onze probleemstelling toe te werken, hebben wij eerst de beginsituatie in kaart gebracht. Wij zijn daarvoor nagegaan of er voldoende kennis over dyslexie en dyslexiebegeleiding aanwezig is bij het docententeam van onze school. Daarnaast hebben wij uitgezocht welke wensen er bestaan op gebied van dyslexie, zowel onder het team als onder de leerlingen. Hierbij hebben wij vragenlijsten gebruikt die onderdeel zijn van de Dyslexiescan van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. De vragenlijst voor de leerlingen hebben wij omgezet in stellingen, waardoor discussie mogelijk was. De docenten en zorgspecialist hebben de vragenlijst ingevuld, de zorgcoördinator en het managementteam zijn door ons geïnterviewd.
Tenslotte hebben wij vastgesteld hoe de huidige bezetting wordt ingezet om optimale dyslexiebegeleiding te realiseren. Ter ondersteuning van dit praktijkgerichte onderzoek hebben wij een literatuurstudie gedaan op gebied van het implementeren van beleid en dyslexiezorg. De resultaten van het onderzoek hebben wij verwerkt tot een viertal speerpunten waarmee de specifieke zorg rondom dyslectische leerlingen kan worden bijgesteld:
• Er moet duidelijk in kaart worden gebracht welke faciliteiten en maatregelen op welke manier kunnen worden aangeboden bij de begeleiding en ondersteuning van dyslectische leerlingen. • Het is van belang dat er individuele handelingsplannen of deelplannen gericht op dyslexie worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. • Er zijn nascholing en coaching nodig om de kennis over dyslexie van het personeel te vergroten. • Er moet structuur worden aangebracht in het overleg tussen docenten, leerlingen, zorgspecialisten en externe organisaties.
Aan de hand bovenstaande punten zal worden toewerkt naar een hernieuwd dyslexiebeleid voor onze school. Wij hebben ervoor gekozen om daarbij gebruik te maken van de Achtbaan (Rijkschroeff & van Roosmalen, 2003) als cyclisch model voor het ontwikkelen van beleid.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk