De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek heb ik getracht mijn deskundigheid als remedial teacher te vergroten. Ik heb me verdiept in de literatuur om te komen tot een goed beeld van de wijze waarop een leerling de Engelse taal met de nadruk op spelling verwerft. Ik heb voor mij bekend en nieuw materiaal ingezet om tot een betere begeleiding van dyslectische leerlingen in groep 8 te komen.

Tijdens de interventies heb ik getracht de leerlingen zowel declaratieve als procedurele kennis op te laten doen. Er is gebruik gemaakt van Engelse woorden die voor de leerlingen al bekend zijn, de zogenaamde leenwoorden die het Nederlands kent. Woorden die de leerlingen qua uitspraak en betekenis vaak al kennen maar waarvan de spelling nog niet beheerst wordt. Deze leenwoorden heb ik in voorgaande jaren ook aangeboden maar er bleek weinig transfer op het gebied van spellingkennis plaats te vinden bij het leren van nieuwe woorden.
Daarom is in dit onderzoek ook een klankspellingschrift geïntroduceerd. Een
klankspellingschrift deelt woorden in op basis van klank-tekenkoppeling. Om de klank- tekenkoppeling te ondersteunen wordt gewerkt met kapstokwoorden. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de klank [ee] de kapstokwoorden baby, cake, play back en e-mail.
Door de leenwoorden onder te brengen in het klankspellingschrift werd een verband gelegd tussen bekende woorden en een systeem dat kan ondersteunen bij het leren van nieuwe woorden.
Naast de orthografische kenmerken van de Engelse spelling die ervoor zorgen dat de leerling woorden op visuele kenmerken kan indelen werd aandacht besteed aan de uitspraak van woorden. Dit is bedoeld om te voorkomen dat leerlingen woorden fonetisch gaan leren. Met een juiste uitspraak kunnen ze de woorden koppelen aan de kapstokwoorden. Om de juiste uitspraak te bewerkstelligen werden luisterverhalen beluisterd en zelf gelezen, daarnaast werden analogierijtjes gelezen om de teken-klankkoppeling te versterken. Deze analogierijtjes werden gevormd door kapstokwoorden uit het klankspellingschrift en woorden uit de luisterverhalen. Op deze manier werden de verschillende onderdelen: leenwoorden, kapstokwoorden, luisterverhalen en analogierijtjes tot een voor de leerlingen samenhangend geheel gemaakt.

Naast het opdoen van kennis van het Engelse spellingsysteem was een doel in het onderzoek het verhogen van het competentiegevoel van deze leerlingen op het gebied van Engelse woorden schrijven.
Aan het eind van het onderzoek bleken de leerlingen vooruitgegaan te zijn, ze hebben
declaratieve en procedurele kennis opgedaan en voelen zich competenter.
Van het onderzoek heb ik geleerd de behoefte aan meer deskundigheid te vertalen in een actieplan. De ervaring die ik daarmee heb opgedaan hoop ik in de toekomst toe te kunnen passen en daarmee mijn deskundigheid verder te bevorderen. Op deze wijze wordt een relatie gelegd tussen actie, leren en reflectie.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk