De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Help!? Ik heb een mening

Welke mogelijkheden biedt de methode Person-Centered-Planning om de leerling-bespreking voor leerling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Help!? Ik heb een mening

Welke mogelijkheden biedt de methode Person-Centered-Planning om de leerling-bespreking voor leerling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting Door Inclusie, Passend onderwijs en de Participatie wet zijn op het VSO van de onderzoeksschool vele ontwikkelingen gaande. Zo zijn de leerlingen aanwezig bij de leerling-bespreking en worden zij gecoacht op hun competenties. Alle interventies zijn gericht op het toekomstperspectief en een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Deze ontwikkelingen zijn zeker positief echter wordt er nu nog teveel gepraat over de leerling, in plaats van met hem. Person-Centered-Planning (PCP) biedt mogelijkheden om volledige leerling-participatie te realiseren. PCP is een planningsmethode die aanzet tot actie. Het gaat uit van de persoon achter de leerling en zijn mogelijkheden door naar hem te luisteren, maar ook naar de mensen uit zijn ecologie en hen erbij te betrekken. PCP maakt gebruik van oplossingsgerichte gesprekstechnieken en visuele ondersteuning. Dit onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke mogelijkheden biedt de methode Person-Centered-Planning om de leerling-bespreking van leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid/Dagbesteding zinvol en werkbaar te maken voor de betrokkenen?’ Om een zo goed mogelijk beeld van de huidige leerling-bespreking en de werking van PCP te verkrijgen is dit onderzoek opgesplitst in twee onderdelen met daarbij passende deelvragen. 1. Een zinvolle leerling-bespreking voor alle partijen. • Is de huidige vorm leerling-bespreking met leerlingen erbij werkbaar en zinvol? Zo ja wat werkt (niet) en wat is zinvol? • Wat zijn aanbevelingen en veranderingen die leiden tot verbetering van de leerling-bespreking? 2. De pilot Person-Centered-Planning. • Hoe kan PCP ingezet worden zodat het een meerwaarde is voor leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding/arbeid? • Op welke manier is PCP werkbaar voor het VSO? • Wat zijn aanbevelingen en veranderingen om in de toekomst met PCP te werken? Vanuit leerling- en schoolgerelateerde betrokkenenenquêtes, maar ook vanuit een studiedag is duidelijk geworden dat de huidige leerling-bespreking als redelijk positief ervaren wordt. Echter komt ook naar voren dat men op zoek is naar verbetering van de leerling-bespreking. Een leerling-bespreking waarbij de betrokkenheid van de leerling en zijn begrip vergroot worden en waarbij de schoolgerelateerde betrokkenen de persoon achter de leerling leren kennen. Dat PCP een meerwaarde is voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid/dagbesteding is tijdens de pilot bewezen. PCP verplaatst zich als een olievlek door de ecologie van de leerling maar ook binnen de (school)organisatie. Doelen, oplossingen en mogelijkheden worden niet langer enkel door schoolgerelateerde betrokkenen aangepakt en onderzocht maar door de gehele ecologie. Of PCP in zijn originele vorm werkbaar is voor het VSO blijft te betwisten. Dit heeft vooral te maken met de mogelijkheden van de schoolgerelateerde betrokkenen, de tijdsinvestering die PCP met zich meebrengt, maar ook met de aanwezigheid van de belangrijke betrokken van de leerling. Ondanks dat zijn er aspecten uit PCP die zeker de aandacht verdienen om de leerling-bespreking, het begrip en de leerling-participatie te verbeteren: de interventies vanuit oplossingsgerichte gespreksvoering, een huiselijke en ongedwongen sfeer, de aanwezigheid van de belangrijkste betrokkenen, de visuele ondersteuning en het aanzetten tot actie

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk