De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kijken vanuit ouders!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kijken vanuit ouders!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Bakker en Dennessen (in press a) benoemen in hun artikel te term 'moeilijk bereikbare ouders'. Dit zijn voor hen ouders die weinig contact hebben met de school en daarnaast ook zelden ingaan op uitnodigingen vanuit de school. Dit is ook een goede omschrijving van de ouders waar de Vroegbehandeling mee te maken heeft. Daarbij krijgt de Vroegbehandeling ook regelmatig met ouders te maken die Viataal als 'te veel' ervaren. Mogelijk speelt het aanbod van de Vroegbehandeling hierbij een rol.
Het onderwerp van dit onderzoek is ouderparticipatie. Het doel is om invloeden te vinden waardoor ouders niet volledig gebruik kunnen maken van hetgeen dat hen word aangeboden. Voor dit onderzoek is een enquête ontwikkeld die bij ouders van de Vroegbehandeling is afgenomen. De vragen zijn gericht op de belangen, behoeftes en ervaringen van ouders met betrekking tot het aanbod van de Vroegbehandeling.

De Vroegbehandeling is een dagbehandeling voor kinderen van 2,5 tot 5 jaar die communicatiebeperkingen ondervinden met betrekking tot de spraak, taal en/of het gehoor (Team Vroegbehandeling, 2008). De Vroegbehandeling biedt naast een dagbehandeling van de kinderen (09.00 uur tot 14.00 uur) o.a. ook begeleiding voor het gezin door de maatschappelijk werker/ ouderbegeleider. Verder worden ouders betrokken bij Persoonlijk Plan bespreking, ontvangen zij de daarbij horende verslagen, mogen zij meekijken in de groep door middel van een camerasysteem, mogen zij meekijken bij de logopedie en worden zij uitgenodigd voor themabijeenkomsten, cursussen en groepsbijeenkomsten. Tussen de mentor van het kind en de ouders vind ongeveer om de 6 weken een mentorgesprek (telefonisch of persoonlijk) plaats. Daarnaast houden de pedagogisch medewerkers en de ouders elkaar op de hoogte via een contactmap.

In het theoretisch kader komen de begrippen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid aan bod. In het kader van dit onderzoek is ouderparticipatie de contacten die ouders met school/ instelling onderhouden en de contacten die de school/ instelling met ouders onderhouden. Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij het kind en de betrokkenheid van ouders bij de school/ instelling van het kind. Het verschil tussen deze 2 begrippen is dat ouderbetrokkenheid de betrokkenheid vanuit ouders is en ouderparticipatie houdt ook een stukje betrokkenheid van de school/ instelling bij het gezin in. Dit onderzoek is gericht op ouderparticipatie. Het bevorderen van ouderparticipatie, het belang hiervan en eerder onderzoek word ook omschreven in het theoretisch kader. Na het theoretisch kader volgt een veldonderzoek waarin staat omschreven hoe bij de Vroegbehandeling het onderwerp van dit onderzoek terugkomt en hoe zij tegenover deze zaken staan. Na dit korte veldonderzoek volgt het praktijkonderzoek waarin ik de resultaten van mijn onderzoek heb beschreven.

Na het praktijkonderzoek volgt de conclusie, samengevat komt hier het volgende uit:
Een groot aantal zaken van het aanbod van de Vroegbehandeling vinden ouders van belang, hierin komen de Vroegbehandeling en ouders overeen. Ouders geven aan dat zij aan een groot aantal zaken echter geen behoefte hebben. De ervaringen met betrekking tot het aanbod van de Vroegbehandeling zijn positief. Er zijn vrijwel geen ouders die aangeven zij het aanbod te veel vinden. Uit dit onderzoek komt dat de ervaring van ouders geen invloed heeft opdat ouders niet volledig van het aanbod gebruik kunnen maken. De belangen en behoeften van ouders hebben hier wel invloed op. Het aanbod van de Vroegbehandeling ervaren de ouders van dit onderzoek als positief, maar het sluit niet geheel aan bij de belangen en behoeften van ouders. Naar aanleiding van deze conclusie heb ik aanbevelingen geschreven voor de Vroegbehandeling.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk