De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een nieuwe werkwijze voor het vak sociale competenties

ten behoeve van praktijkschool 't Wildveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een nieuwe werkwijze voor het vak sociale competenties

ten behoeve van praktijkschool 't Wildveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp "sociale competenties" staat zeer dicht bij de eigen praktijk van de onderzoeker. Het onderwerp is dan ook voortgekomen uit praktijksituaties. Er wordt onderzocht hoe een werkwijze voor het vak "sociale competenties" meer kan aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van de leerlingen en de onderwijsvisie van Praktijkschool 't Wildveld. De afgelopen jaren is het vak "sociale competenties" binnen 't Wildveld vaak het onderwerp van gesprek geweest, maar nooit heeft er iemand daadwerkelijk onderzoek naar verricht. Vooral vakdocenten, vervangers van het vak en leerlingen gaven een duidelijk signaal af. In de praktijk werden docenten regelmatig geconfronteerd met het lesaanbod voor het vak "sociale competenties" dat niet aansloot bij de onderwijsbehoeftes van de leerlingen en hun belevingswereld. Ook gaven verschillende leerlingen aan dat er zoveel herhaald werd en de boeken en bijhorende dvd's saai en ouderwets waren. Er is behoorlijk wat informatie te vinden over dit onderwerp en een goede selectie maken bleek niet zo eenvoudig te zijn. Gelukkig kon de onderzoeker zich beperken tot een bepaalde doelgroep: de leerlingen van fase 1 (het eerste leerjaar). In fase 1 wordt de basis voor het vak gelegd. Vanuit die basis zou dan eventueel vervolgonderzoek gedaan kunnen worden. Naar aanleiding van de vragenlijsten, de gevonden literatuur en enkele methoden is er een lessencyclus opgesteld die aansluit bij de onderwijsbehoeftes van de leerlingen en de visie van de school. In de analyse laat de onderzoeker zien wat de resultaten hiervan zijn. Dit onderzoek heeft er voor gezorgd dat de onderzoeker meer inzicht heeft gekregen in wat de onderwijsbehoeftes zijn van de leerlingen. Niet alleen de vragenlijsten, maar ook de literatuur en de lessencyclus hebben daar een grote bijdrage aan geleverd. De juiste werkwijze voor het vak "sociale competenties" en goede begeleiding moet er uiteindelijk voor gaan zorgen dat leerlingen als ze van school gaan sociaal competent genoeg zijn om binnen het maatschappelijke leven op een adequate wijze sociaal en emotioneel te functioneren

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk