De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderwijsbehoeften meer- en hoogbegaafde leerlingen bij rekenen-wiskunde

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Onderwijsbehoeften meer- en hoogbegaafde leerlingen bij rekenen-wiskunde

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De missie van de onderzoeksschool is dat alle leerlingen lesaanbod krijgen dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften. De bovenbouwleerkrachten van de onderzoeksschool ervaren nu dat de meer- en hoogbegaafde leerlingen geen onderwijs krijgen dat aansluit bij hun onderwijsbehoeften.

Dit onderzoek is gericht op het in beeld brengen van elementen, die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde rekenaars, die deel uitmaken van de aanpak van de bovenbouwleerkrachten van de onderzoeksschool. Het doel van het onderzoek is om in beeld te brengen in hoeverre de bovenbouwleerkrachten, binnen hun aanpak, voldoen aan de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde rekenaars. Hierbij is gekeken naar de lijst met onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde rekenaars, opgesteld door Van der Laan en Rook (2013).

In dit onderzoek is gekeken naar drie onderwijsbehoeften; instructie, eigen inbreng en verdieping. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Welke elementen, die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde rekenaars, maken deel uit van de aanpak van de leerkrachten in de bovenbouw van de onderzoeksschool?

Om antwoord te geven op de hoofdvraag is gebruik gemaakt van observaties, interviews en een documentenanalyse. Bovenbouwleerkrachten en -leerlingen hebben als respondenten meegewerkt aan dit onderzoek.

Uit analyse van de instrumenten is gebleken dat, binnen de huidige aanpak van de bovenbouwleerkrachten, weinig tot geen elementen naar voren komen die aansluiting bieden op de onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde rekenaars.

De belangrijkste aanbeveling is dat de bovenbouwleerkrachten van de onderzoeksschool meer kennis verwerven over de onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde rekenaars dit zodat de onderwijskwaliteit verbetert.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-05-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk