De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pestbeleid en IPC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pestbeleid en IPC

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het praktijkgericht actieonderzoek ‘Pestbeleid en IPC’. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de Master Educational Needs, afstudeerrichting gedrag.

Het onderzoek is uitgevoerd op basisschool X. in Son en Breugel. Een ‘witte’ dorpsschool met ca. 300 leerlingen.

In eerder onderzoek voor de Master EN is door mij vastgesteld dat pesten op onze school voorkomt, maar dat leerkrachten dit niet (altijd) signaleren en hier eenduidig op handelen (Schmeink 2018). Daarom is besloten verder onderzoek te doen naar de aanpak van pestgedrag op basisschool S. Aangezien wij volgend schooljaar gaan werken met de methode IPC bleek het wenselijk het pestbeleid hierop te laten aansluiten.

Vanuit een theoretisch kader zijn de onderzoeksvraag en deelvragen opgesteld. De onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe kan ik samen met collega’s een eenduidig pestbeleid vormgeven, passend binnen onze school en gebaseerd op de grondbeginselen van IPC?’ Vervolgens zijn de onderzoeksstrategie en onderzoeksmethoden vastgesteld, waarna in de praktijk middels documentonderzoek, focusgroepen en vragenlijsten data is verzameld voor drie subonderwerpen: - Pedagogische grondbeginselen. - Signaleren en herkennen van pestgedrag. - De aanpak van pestgedrag.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de persoonlijke doelen van IPC onder te brengen zijn bij de SEL-competenties en de 21e-eeuwse vaardigheden. De SEL-competenties ‘besef hebben van jezelf’, ‘besef hebben van de ander’ en ‘zelfmanagement’ gaan de basis vormen van het pestbeleid, welke een preventief karakter dient te hebben. Voor het signaleren van pestgedrag gaat overwegend gebruik gemaakt worden van leerlinggesprekken, ZIEN en de sociokring. Vanuit het team is er behoefte aan meer uitwisseling over zorgleerlingen. Het preventieve gedeelte van het pestbeleid is gestoeld op activiteiten in de klas, afspraken op vier niveaus binnen school en informeren van ouders. Het curatieve gedeelte bestaat uit een gezamenlijk geformuleerde aanpak van pestgedrag nadat pesten is gesignaleerd.

Middels bovenstaande resultaten zal een pestbeleid vorm gegeven gaan worden met daarin meegenomen de grondbeginselen van IPC. Hierin is vooral samenwerking tussen collega’s, leerlingen en ouders van belang om blijvend aan pestgedrag te werken.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-06-13
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk