De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

HNP na O.K. weer OK!

Een evidence based fysiotherapeutisch behandelprotocol, postoperatief na een HNP lumbaal met recidiverende klachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

HNP na O.K. weer OK!

Een evidence based fysiotherapeutisch behandelprotocol, postoperatief na een HNP lumbaal met recidiverende klachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Soort onderzoek: Literatuuronderzoek.
Achtergrond: Naar schatting ontwikkelen in Nederland elk jaar 60.000 tot 75.000 patiënten een lumbale HNP, hiervan worden er per jaar 10.000 à 11.000 geopereerd. Uit onderzoek is gebleken dat 30-70% van de patiënten alsnog recidiverende klachten ontwikkelen. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de beste fysiotherapeutische behandelmethode voor een recidief na een HNP operatie, voor deze patiëntencategorie.
Doel en onderzoeksvraag: Het doel van deze literatuurstudie is om antwoord te geven op de vraag: Is het mogelijk om een best evidence based behandelprotocol op te stellen voor patiënten met recidiverende klachten na een HNP operatie lumbaal, wat praktisch toepasbaar is voor fysiotherapeuten in RC Leijpark? Zo ja, is het zinvol om dit behandelprogramma direct postoperatief aan te bieden?
Methode: Er is door de auteurs systematisch gezocht in verschillende databases en tijdschriften naar wetenschappelijke studies, om tot een antwoord te komen op de gestelde vraag. Daarnaast werden verschillende klinieken en ziekenhuizen aangeschreven evenals een aantal auteurs van artikelen. De hierbij gevonden Randomized Clinical Trials (RCT) en Controlled Clinical Trials (CCT) zijn beoordeeld op vooraf gestelde in- en exclusie criteria. Vervolgens werden de overgebleven artikelen beoordeeld op methodologische kwaliteit via de Cochrane Library vragenlijst. Dit gebeurde door twee auteurs onafhankelijk van elkaar. Aan de hand van de data-extractieformulieren en de mate van bewijs, ingedeeld aan de hand van de schaal van Van Tulder, zijn resultaten verkregen en verwerkt tot een behandelprotocol.
Resultaten: Het was niet mogelijk een antwoord te geven op de hoofdvraag aan de hand van de geïncludeerde artikelen. Uiteindelijk is, in overleg met de opdrachtgevers, besloten een nieuwe hoofdvraag op te stellen: Is het mogelijk om een best evidence based behandelprotocol op te stellen voor patiënten na een HNP operatie lumbaal, wat praktisch toepasbaar is voor fysiotherapeuten in RC Leijpark?
Twaalf studies zijn geïncludeerd, waarvan er zeven op basis van hun methodologische kwaliteit zijn meegenomen ter ontwikkeling van het behandelprotocol. Deze studies toonde aan dat er sterk bewijs is
voor de effectiviteit van een actief trainingsprogramma gestart één dag na de operatie. Daarnaast is er sterk bewijs voor de effectiviteit van een intensief trainingsprogramma gestart 4-6 weken na de operatie. Dit vergroot de kans op recidieven niet en heeft een gunstig effect op de pijncoping en werkhervatting van de patiënt.
Conclusie: De belangrijkste conclusies, gevormd uit het literatuuronderzoek, zijn:
Één dag na de HNP operatie starten met een actief trainingsprogramma.
Na 4 tot 6 weken moet de intensiteit van de training verhoogd worden.
Dit vergroot de kans op recidieven niet, heeft een gunstig effect op de pijncoping van patiënten en leidt tot een eerdere werkhervatting. Verder heeft het een positieve uitwerking op het algemeen functioneren van de patiënt, met betrekking tot ADL-, werk- en sportactiviteiten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk