De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lezend rekenen...een kwestie van denken?1

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lezend rekenen...een kwestie van denken?1

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgericht onderzoek staat de relatie tussen rekenen en taal centraal. De verlegenheidssituatie heeft duidelijk gemaakt dat zwakke lezers een andere didactische aanpak nodig hebben om vaardiger te worden in het oplossen van toepassingsopgaven. Na bestudering van de theorie gericht op toepasbare ondersteuningsmogelijkheden voor deze doelgroep is uit de probleemstelling de volgende onderzoeksvraag geformuleerd. In welke mate kan ik door het inzetten van Polya’s vierstappenplan, met behulp van close reading, modeling, het GRRIM en procesgerichte feedback, de zwakke lezers in groep 7 vaardiger maken in het oplossen van toepassingsopgaven? Er zijn drie deelvragen opgesteld om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. De gekozen strategie is te karakteriseren als actieonderzoek, omdat gericht gewerkt is aan de verandering van eigen professionele handelingswijze en aan de verbetering van het onderwijs aan leeszwakke leerlingen op het deelgebied toepassingsopgaven. Er is gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethoden, welke resulteerden in zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Uit het onderzoek komt naar voren dat de verbetering van de leerkrachtvaardigheden in modeling, met inzet van het GRRIM, en het geven van procesgerichte feedback tijdens de instructie van Polya’s vierstappenplan (1973) met geïntegreerde close reading vaardigheden, een gunstig effect heeft op de mate van zelfstandigheid van de doelgroep. Het onderzoek toont daarnaast aan dat de interventies hebben bijgedragen tot een verbetering van het probleemoplossend vermogen, waarbij opvallend is dat het effect op leesfouten groter is dan op rekenfouten. Aanbevolen wordt om het vierstappenplan voort te zetten in de bovenbouwgroepen om zwakke lezers optimaal te ondersteunen bij het oplossen van toepassingsopgaven ter voorbereiding op het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2019-04-26
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk