De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kijken medewerkers aan tegen sedentair gedrag tijdens hun werkzaamheden en welke factoren spelen hierbij een rol ?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kijken medewerkers aan tegen sedentair gedrag tijdens hun werkzaamheden en welke factoren spelen hierbij een rol ?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Sedentair gedrag brengt net als fysieke inactiviteit allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee. Sedentair
gedrag veroorzaakt een verhoogde kans op cardiovasculaire ziektes, darm- en borstkanker, diabetes
type 2, obesitas en depressie, ongeacht de fysieke activiteit. De Nederlandse beroepsbevolking vertoont
minstens vier uur per dag sedentair gedrag op het werk. Doordat sedentair gedrag gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt en werk een belangrijke bron is waar sedentair gedrag vertoond wordt, is sedentair
gedrag benoemd als een nieuw arbeidsrisico. Daarom is het belangrijk om de correlatie tussen werken en
sedentair gedrag te onderzoeken bij medewerkers.
Doel
Inzicht krijgen in de ervaringen en belevingen van medewerkers ten aanzien van sedentair gedrag tijdens
werkzaamheden en het in kaart brengen van de mogelijke verbeterpunten ten aanzien van het
verminderen van sedentair gedrag bij Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) medewerkers.
Methode
Een kwalitatief onderzoek door middel van semi-gestructueerde interviews van medewerkers binnen
FPH. Alle medewerkers zijn door middel van een bericht op Fontys connect of persoonlijk benaderd. Ook
zijn informatieposters opgehangen om deelnemers te werven. In totaal hebben tien deelnemers
deelgenomen aan het onderzoek; vier docenten en zes onderwijsondersteunend personeelmedewerkers.
De data zijn na de interviews getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd door open- en
axiaalcoderen.
Resultaten
Vijf thema’s zijn naar voren gekomen uit de interviews, namelijk: ’sedentair gedrag in de maatschappij’,
‘sedentair gedrag tijdens het werk’, ‘kennis over sedentair gedrag’, ‘de rol van de werknemers bij
preventie van sedentair gedrag’ en ‘facilitatie door werkgever bij preventie van sedentair gedrag’.
Conclusie
Uit dit onderzoek komt naar voren dat medewerkers weten dat sedentair gedrag slecht voor ze is, maar
de gevolgen zijn nog niet duidelijk. Door onvoldoende kennis zien zij het nut van het verminderen van
sedentair gedrag niet in. Om sedentair gedrag bij medewerkers te verminderen, wordt geadviseerd dat de
werkgever de medewerkers bewust maakt van de gezondheidsrisico’s. Daarnaast dient de werkgever
medewerkers te stimuleren door faciliteiten aan te bieden en ervoor te zorgen dat er een ‘actievere
bedrijfscultuur ontstaat’. Omdat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid,
worden medewerkers geadviseerd om alle mogelijkheden aan te grijpen om sedentair gedrag te
verminderen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2016
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk