De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

LHBTI+ Veilig op school

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

LHBTI+ Veilig op school

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan de veiligheid en acceptatie van LHBTI+. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, waardoor ik met mijn onderzoek “LHBTI+ Veilig op school” inzichtelijk wil maken hoe het gesteld is met de schoolveiligheidsbeleving van leerlingen uit de LHBTI+doelgroep binnen de school en op welke wijze deze verbeterd kan worden.

Met dit onderzoeksverslag kunnen mijn collega’s begeleider passend onderwijs de scholen binnen het samenwerkingsverband adviseren hoe zij dit onderwerp schoolbreed kunnen aanpakken.

De onderzoeksvraag is als volgt;

Welke tools heeft de begeleider passend onderwijs, op het gebied van LHBTI+ nodig, als een school aandacht moet besteden aan de positie van deze doelgroep binnen de school?

Door middel van actie-onderzoek is antwoord op deze vraag gezocht. Het onderwijzend personeel heeft een digitale enquête ingevuld, waarin hun mening is gevraagd over de huidige aandacht voor seksuele diversiteit en genderidentiteit binnen de school. Vervolgens zijn er spiegelgesprekken met leerlingen gevoerd om hun gevoel en positie binnen de school in kaart te brengen en mogelijke verbeterpunten te signaleren. Hierna zijn er een drietal gesprekken geweest om een methodiek uit te proberen.

Het antwoord op de onderzoeksvraag is:

De begeleider passend onderwijs, is dankzij de theoretische verkenning in hoofdstuk 2 op de hoogte van actuele ontwikkelingen over het thema seksuele diversiteit en genderidentiteit en is bekend met de uitdagingen waar LHBTI+ leerlingen voor staan.

De begeleider passend onderwijs kent de wettelijke verplichtingen en kerndoelen waaraan een school moet voldoen. De tools die gebruikt zijn voor het onderzoek, zijn geschikt om te gebruiken. Hierdoor kan de begelei-der passend onderwijs de school adviseren met welke stappen en met welke methodieken de school visie kan vormen, leerlijnen kan opstellen en dit verder kan vastleggen in beleid over het thema seksuele diversiteit en genderidentiteit, zodat de positie LHBTI+ doelgroep wordt versterkt.

De begeleider passend onderwijs kan kennis over het thema overdragen aan het onderwijspersoneel en heeft een actueel overzicht van instanties waarnaar doorverwezen kan worden.

Opvallende bevindingen uit dit onderzoek zijn het gebrekkige inzicht in de veiligheidsbeleving van de LHBTI+ doelgroep. Het ontbreken van goed verankerd en divers onderwijs op het gebied van seksuele vorming in het geheel en seksuele diversiteit en genderidentiteit in het bijzonder. Daarnaast staan docenten voor een pedagogische uitdaging om op een veilige en respectvolle manier het gesprek over dit thema aan te gaan.

Op grond van deze bevindingen heb ik een tal van aanbevelingen beschreven, die ingezet kunnen worden om de positie van de LHBTI+ leerlingen en docenten binnen de school te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-06-17
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk