De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Naar een auti-vriendelijke VO-school Leerlingen met autisme en open opdrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Naar een auti-vriendelijke VO-school Leerlingen met autisme en open opdrachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

'Hoe bieden we leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum hulp
bij het uitvoeren van open opdrachten?' is de startvraag van het onderzoeksproject,
dat leidde tot dit boek.
Beschreven wordt hoe Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,
de Ambulante Dienst en het Steunpunt Autisme van REC Vierland samen
met leerlingen, ouders, mentoren, docenten, zorgcoördinator en de schoolleiding
van Havo Notre Dame des Anges deze vraag onderzoekend beantwoorden.
Dit onderzoek bracht een ontwikkelingsproces op gang naar een auti-vriendelijke
school. De leerling zelf, de mentor, de vakdocent, de zorgcoördinator,
de ambulant begeleider en de ouders als partners dragen ingrediënten
aan die tezamen leiden tot een 'Bijsluiter', een persoonlijke handleiding
van en voor de leerling.
De expertise rondom autisme wordt bij alle docenten vergroot. Dit leidt tot
een visie op autisme. Door actieve ondersteuning van ASS-leerlingen wordt
het onderwijs op Havo Notre Dame des Anges adaptiever. Leerlingen met
- maar ook zonder ASS - ontvangen beter en meer op hun leerbehoeften
afgestemd onderwijs.
In de Salamanca-verklaring van de UNESCO wordt gesteld dat reguliere
scholen die bereid zijn leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes op
te nemen het meest effectief zijn in het bestrijden van discriminerende
opvattingen, het bouwen aan een open gemeenschap, het creëren van een
inclusieve maatschappij en het aanbieden van onderwijs voor iedereen.
Bovendien voorzien zij in effectief onderwijs voor alle leerlingen (zonder
speciale onderwijsbehoeften) en verbeteren
zij de doelmatigheid van het gehele onderwijssysteem.
Dit boek is geschreven voor een ieder in
het Voorgezet Onderwijs die leerlingen met
een stoornis in het autistisch spectrum (ASSleerlingen)
op een succesvolle manier wil
begeleiden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
Jaar2008
TypeBoek
ISBN978-90-441-2261-9
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk