De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een passend portfolio.Opvattingen en verwachtingen omtrent de bouwstenen voor een leerling-portfolio

Genomineerde Fontys OSO Onderzoeksprijs 2010

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een passend portfolio.Opvattingen en verwachtingen omtrent de bouwstenen voor een leerling-portfolio

Genomineerde Fontys OSO Onderzoeksprijs 2010

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkonderzoek is gericht op het vormgeven van een portfolio, in relatie tot arbeidstoeleiding. Om leerlingen beter voor te kunnen bereiden op een passende arbeidsplaats wil de VSO-afdeling "De Wingerd" het portfolio inzetten als middel om hen actief te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden en om hen in staat te stellen wensen en belangstelling op het gebied van onderwijsaanbod in relatie tot arbeidstoeleiding te uiten.
Uitgaande van het burgerschapsparadigma zijn mensen met een verstandelijke handicap volwaardige burgers van onze samenleving, met dezelfde burgerrechten (en -plichten) als ieder ander, die ondersteuning van anderen nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving ( Van Hoof, 2007) en dus ook op de arbeidsmarkt. Bij een passende arbeidsplaats is er sprake van afstemming tussen de arbeidsplaats, de competenties en de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Er zijn verschillende redenen om te werken met portfolio's. Zo stelt Van Zon (2009) dat de leerling het VSO verlaat met een uitstroomportfolio om aan toekomstige werkgevers, opleidingen of zorginstellingen aan te kunnen tonen wat er geleerd en ontwikkeld is en op welk niveau. Andere redenen om te werken met een portfolio zijn gelegen in hun betekenis voor de kwaliteit van het leerproces en de schoolontwikkeling. (Adema, De Haan en Van Meegen, 2007).

De onderzoeksvraag is: "Welke opvattingen en verwachtingen hebben teamleden omtrent de bouwstenen voor een leerling-portfolio, in relatie tot arbeidstoeleiding, voor onze VSO-afdeling en passen deze bij de visie van de school?"

De bouwstenen voor een portfolio, in relatie tot arbeidstoeleiding omvatten de algemene doelen waarvoor het ingezet wordt, de functies die het gaat vervullen en daaraan gekoppeld het soort portfolio, de vorm, de inhoud en de opbouw van het portfolio. Om het werken met portfolio's succesvol in te kunnen voeren is het belangrijk te weten of dit past bij de visie en de ontwikkelingen waar de school mee bezig is (Castelijns en Kenter, 2009) en welke factoren een rol spelen bij de implementatie.
Als team moet met elkaar besproken worden wat het werken met een portfolio in relatie tot arbeidstoeleiding inhoudt, zodat vervolgens de vorm en aanpak gekozen kan worden die bij de school past (Bootsman & Plomp, 2004).

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk