De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar motiverend beoordelen

werken met een zelfbeoordeling met als doel het verhogen van basisbehoeftenvervulling

Onderzoek naar motiverend beoordelen

werken met een zelfbeoordeling met als doel het verhogen van basisbehoeftenvervulling

Samenvatting

Mbo college de Maasvallei, opleiding sport en bewegen niveau vier behandeld diverse vakken, waaronder lessen sport en spel. Middels een docentbeoordeling ontvangen de leerlingen binnen dit vak cijfers voor de eigen vaardigheid, in de vorm van een formatieve evaluatie. De motivatie van de studenten lijkt tijdens deze lessen niet heel hoog te zijn.
Uit literatuuronderzoek kwam naar voren dat werken met een zelfbeoordeling positieve resultaten stimuleert binnen de drie fundamentele basisbehoeften autonomie, competentie en relatie. Er is binnen dit onderzoek gekeken of de vervulling van de basisbehoeften is gestegen als gevolg van werken met zelfbeoordeling. Gebruikte onderzoeksinstrumenten binnen dit onderzoek zijn de BPNPES-DEF motivatielijst, een geoperationaliseerd logboek en interviews met diverse studenten uit interventie- en controlegroep.
Uit dit onderzoek is gebleken dat door de uitgevoerde interventie een lichte stijging te zien is in basisbehoeftevervulling. De grootste stijging is te zien binnen de basisbehoefte relatie. De basisbehoeftevervulling binnen de controlegroep is na het volgen van de lessenreeks en het ontvangen van de beoordeling van de docent licht gedaald.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Lichamelijk Opvoeding
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerROC Nijmegen, locatie Maasvallei
Datum2017-05-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk