De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onrustig zijn... is dat autisme juf?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onrustig zijn... is dat autisme juf?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gemaakt tijdens mijn studie als gespecialiseerd leerkracht. Het onderzoek is uitgevoerd aan een cluster-4 school in groep 7 waar voornamelijk kinderen in zitten met een autisme spectrum stoornis (ASS).
Het onderzoek gaat over de kennis die de leerlingen hebben over hun stoornis en hoe ik deze als leerkracht kan bevorderen. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is:
Zijn leerlingen van groep 7 in staat om kenmerken van hun stoornis te onderkennen, en aan te geven welke invloed dit op hun gedrag heeft en hoe zou ik deze kennis en inzichten als leerkracht kunnen bevorderen?
Aan de hand van een literatuurstudie, gesprekken met leerlingen en interviews met leerkrachten ben ik er achter gekomen dat de leerlingen van groep 7 maar erg weinig afweten van hun stoornis en de daarbij behorende kenmerken en gedragingen.
Hierdoor ben ik gaan onderzoeken op welke manieren ik als leerkracht deze kennis zou kunnen bevorderen en hierdoor de leerlingen meer inzicht in hun gedrag kan geven, waardoor zij dit positief kunnen aanpassen. Het handelen en mijn leerkrachtgedrag staan in dit onderzoek centraal. Dit omdat ik wilde onderzoeken hoe ik mijn leerkrachtgedrag kan aanpassen aan de individuele behoeften van de leerlingen.
Aan de hand van verschillende werkvormen zoals werken met G-schema's en dramalessen over emotie ben ik meer te weten gekomen over hoe je als leerkracht leerlingen met een ASS meer kunt leren over de stoornis die zij hebben en hoe zij hier beter mee om kunnen gaan. Ook hier staat het leerkrachtgedrag weer centraal.
Aan de hand van mijn onderzoek heb ik kunnen concluderen dat de leerlingen bij mij op school te weinig van hun stoornis afweten en dat hier vanuit de leerlingen en de leerkrachten meer behoefte aan is. Door verschillende werkvormen te onderzoeken heb ik een duidelijke beeld gekregen van hoe ik hier als leerkracht op kan inspelen. Als aanbeveling heb ik de school meegegeven dat er meer behoefte is aan het verwerven van kennis over autisme bij de leerlingen en dat er verschillende bruikbare werkvormen zijn die toegepast kunnen worden. Voor zowel de leerlingen als de leerkrachten zal dit positieve effecten hebben op het pedagogische klimaat en de sfeer in de klas.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk