De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is er een escape?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is er een escape?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de casus verschillen de ondernemer en de inspecteur van mening of op het verlenen van toegang tot de escape room het verlaagde Btw tarief van toepassing is. De ondernemer is van mening dat wordt voldaan aan de voorwaarden van tabel I post b.14 onderdeel ‘g’ wet OB. Post b.14 onderdeel ‘g’ wordt omschreven als “het verlenen van toegang tot attractieparken, speel- en siertuinen, en andere dergelijke primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen”.
Volgens de wet is op het verlenen van toegang tot de escape room sprake van een belastbare prestatie, een dienst. De wet OB kent drie tarieven. In beginsel wordt het normale tarief gehanteerd. In afwijking van het normale tarief (21%) mag voor bepaalde leveringen van goederen en diensten het laag tarief worden toegepast. Deze prestaties staan limitatief opgesomd in Tabel I van de wet OB.
Om te kunnen beoordelen of het lage Btw tarief van post b.14 onderdeel ‘g’ van toepassing is, moet onderzocht worden of er sprake is van het verlenen van toegang tot een primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening. De 3
De samenvatting fungeert niet alleen als toelichting op de titel, maar ook als een sterk verkorte versie van de inhoud.
Een bondige samenvatting met daarin goede trefwoorden levert het beste zoekresultaat op.
criteria om te voldoen aan deze tabelpost zijn: 1. toegang verlenen tot; 2. een primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening; 3. er is sprake van vermaak en dagrecreatie.
Het ‘toegang verlenen tot’ wordt omschreven als diensten die in ruil voor een ticket of tegen betaling toegang tot een evenement verlenen. Er moet sprake zijn van een zekere drempel dan wel toegangspoort die zorgt voor entreeverlening. Aan deze invullingen van het begrip 'toegang verlenen' wordt bij de escape room voldaan.
Het hoofddoel van toegang verlenen tot de escape room is het vermaken van de gebruikers door het spelen van een spel in een daarvoor bestemde ruimte. Het betreft een ruimte op een daarvoor bestemd terrein of bestemd gebouw. Het mag uit één hoofdvoorziening bestaan specifiek gericht op een thema. De escape room bevindt zich in een pand in de binnenstad van Maastricht. Dit gebouw bestaat uit één hoofd-voorziening bestemt voor het spelen van het escape spel. Voor het spelen van het spel staat de recreatieve doelstelling centraal. De escape room is 7 dagen per week geopend gedurende het gehele jaar (een enkele feestdag uitgezonderd). Het spelen van het escape spel is niet ondergeschikt aan andere doelstellingen. De activiteit wordt naar spraakgebruik gezien als vermaak en dagrecreatie. Voldoende is dat de dienstverrichter in hoofdzaak het vermaak van zijn klanten nastreeft. Het begrip recreatie moet niet restrictief worden uitgelegd. Het is een tamelijk ruime toepassing.
Bij beantwoording van dit vraagstuk moet ook rekening gehouden worden met de fiscale neutraliteit. De heffing van btw mag volgens het neutraliteitsbeginsel geen invloed hebben op de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers. Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat vergelijkbare prestaties niet verschillend behandeld mogen worden, tenzij een prestatie op basis van de Btw-richtlijn expliciet is uitgesloten van het verlaagde tarief. Of er sprake is van een vergelijkbare prestatie moet bezien worden vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument.
Er wordt door Escape Room BV voldaan aan de 3 criteria van tabelpost b.14 onderdeel ‘g’. Het verlaagde Btw-tarief is van toepassing op het verlenen van toegang tot de escape room.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFiscaal Recht en Economie
PartnersBelastingdienst Maastricht
Datum2017-05-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk