De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In hoeverre heeft het geven van een presentatie invloed op de determinanten kennis, bewustwording, attitude, eigen effectivitei en risico-inschatting ten aan zien van het sedentair gedrag van de kantoormedewerkers binnen Libra Revalidatie & Audiologie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In hoeverre heeft het geven van een presentatie invloed op de determinanten kennis, bewustwording, attitude, eigen effectivitei en risico-inschatting ten aan zien van het sedentair gedrag van de kantoormedewerkers binnen Libra Revalidatie & Audiologie.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doordat er bij steeds meer beroepen urenlang achter elkaar wordt stilgezeten is werken een bron van bewegingsarmoede geworden (Bakhuys Roozeboom, De Vroome, Smulders, Bossche, 2007). In Nederland zitten 3,4 miljoen werknemers meer dan 4 uur per dag stil op een werkdag (Bakhuys et al.,2007). Echter brengt een Nederlander die werkt gemiddeld 7 uur per dag zittend door (Jans, Proper, Hildebrandt, 2007). In de toekomst zal door automatisering en informatisering het aantal uren sedentair gedrag toenemen (Uffelen, Wong, Ploeg, Riphagen, 2010).
Het doel van het onderzoek is om te bekijken of presentatie invloed heeft op de manier waarop kantoormedewerkers tegen sedentair gedrag aankijken. Om dit te kunnen onderzoeken is er gebruik gemaakt van een vragenlijst. In de vragenlijst komen de 5 determinanten aan bod die gekoppeld worden aan het vertonen van sedentair gedrag (kennis, attitude, eigen effectiviteit, bewustwording & risico-inschatting).
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de kantoormedewerkers na afloop van de presentatie meer kennis hebben vergaard en dat er een verschuiving heeft plaats gevonden in de fasen van gedragsverandering. Bij de overige determinanten was geen significant verschil gevonden. Verder is er een associatie gevonden tussen de attitude van medewerkers en de eigen effectiviteit + de attitude en de fasen van gedragsverandering.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSport & Bewegingseducatie
Datum2018-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk