De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sociale Media en Licht Verstandelijke Beperking

Een onderzoek naar de begeleiding en voorlichting in sociale media voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Sociale Media en Licht Verstandelijke Beperking

Een onderzoek naar de begeleiding en voorlichting in sociale media voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Organisatie Y is er voor kinderen en jongeren met een (licht verstandelijke) beperking. Afdeling X is het woonhuis waarin jongeren (gedeeltelijk) wonen. De jongeren maken graag gebruik van sociale media, om mee te willen en kunnen doen in de samenleving. Afdeling X merkt desalniettemin dat de jongeren hier moeilijk mee om kunnen gaan, maar hoe begeleiders hulp kunnen bieden, weten zij niet. Vanuit de organisatie wordt gedacht aan verschillende oorzaken, leidend naar het probleem. Maar wat zich daadwerkelijk afspeelt, daar hebben ze geen idee van.
Het onderzoek heeft als doel om bloot te leggen hoe de huidige begeleiding en voorlichting zich voordoet als het om sociale media en licht verstandelijk beperkte (LVB) jongeren gaat bij organisatie Y, afdeling X. Daarnaast wordt achterhaalt of en hoe deze begeleiding verbeterd kan worden. Dit is gerealiseerd door kennis en informatie te verzamelen middels een kwalitatief literatuuronderzoek en respondenten. Hierom is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Op welke wijze kan de sociaal agoog van afdeling X binnen organisatie Y de jongeren met een licht verstandelijke beperking voorlichten en begeleiden, zodat zij bewust zijn van de risico’s van sociale media en deze media veilig kunnen gebruiken?”.

Om het antwoord op de hoofdvraag te krijgen is in de voorbereiding gebruik gemaakt van twee meetinstrumenten wat de interviews en een observatie betreft. Echter is enkel het interview gebruikt. De semigestructureerde interviews zijn afgenomen bij afdeling X van organisatie Y en zijn opgesteld middels topiclijsten. De respondenten bestaan uit twee steekproeven. De begeleiders zijn willekeurig middels de loterijmethode gekozen, de cliënten daarentegen zijn op kenmerken van licht verstandelijke beperking (LVB), leeftijd en het in het bezit hebben van sociale media gekozen. De uiteindelijke resultaten komen uit de getranscribeerde interviews. Het was mogelijk de interviews te transcriberen omdat deze met audio-opnameapparatuur zijn opgenomen. De transcripties zijn opgedeeld in open codes die vervolgens ingedeeld zijn in axiale codes. Tot slot levert dit selectieve codes op die in de codeboom zijn opgenomen.
De resultaten geven aan dat maatwerk geleverd moet worden, cliënten en begeleiders kennis moeten hebben over sociale media, meer toezicht over het sociale media gebruik van de cliënt gewenst is, eenheid in begeleiding gevormd wordt en ouderbetrokkenheid beter kan.

Uit hetgeen wat geconcludeerd is, zijn aanbevelingen opgesteld. Ten eerste wordt aanbevolen maatwerk te bieden aan cliënten. Is aan te bevelen meer toezicht over de sociale media te houden en kennis over sociale media te verbreden. Daarnaast is eenheid in begeleiding creëren raadzaam. Net als de betrokkenheid van ouders vergroten binnen dit onderwerp. Wat in een eventueel vervolgonderzoek beter of anders kan, is meer interviewen van cliënten en de externe validiteit vergroten. Beschreven resultaten kwamen voor afdeling X niet als een verrassing, maar gaven inzichten in het probleem.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2022-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk