De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verbeteren van de taakverdeling binnen resultaatgestuurde financiering

Rechten:

Het verbeteren van de taakverdeling binnen resultaatgestuurde financiering

Rechten:

Samenvatting

In dit onderzoek wordt de verbetering van de taakverdeling met betrekking tot het indelen van arrangementen binnen resultaatgestuurde financiering onderzocht. Het doel hiervan is om effectievere zorg te leveren, waardoor kosten van trajecten kunnen dalen. Kernbegrippen die in dit onderzoek centraal staan zijn: resultaatgestuurde financiering en organisatiestructuur.
Het verbeteren van de taakverdeling is onderzocht op basis van verschillende theorieën. Onder andere outcome-criteria, verantwoordelijkheden, taakverdeling en coördinatie-mechanismen komen hierbij aan bod. De volgende onderzoeksmethoden zijn hiervoor gebruikt: deskresearch, niet-participerende observatie, vrije observatie, enquête en meerdere semigestructureerde verdiepende interviews. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de medewerkers van Jeugdzorginstelling X de taakverdeling aanhouden zoals beschreven is in het interne document ‘De Werkwijze’, dat het voor medewerkers duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de outcome-criteria ‘Tevredenheid’ en ‘Doelrealisatie’ en dat de onderdelen die te maken hebben met het vaststellen van de taakverdeling terug te zien zijn in de huidige werkwijze.
Daarnaast heeft dit onderzoek aangetoond dat de taakverdeling met betrekking tot het indelen van arrangementen binnen resultaatgestuurde financiering op enkele punten verbeterd kan worden. Zo zijn meerdere versies in omloop van het document ‘Functieomschrijvingen’ en komen de documenten ‘Functieomschrijvingen’ en ‘De Werkwijze’ niet altijd overeen. Daarnaast vindt onderling veel gepland en niet-gepland overleg plaats tussen medewerkers. Dit zou structureel verminderd kunnen worden. Ook is het niet duidelijk voor medewerkers wie verantwoordelijk is voor het outcome-criterium ‘Uitval’ en is het belangrijk om de verwachtingen van medewerkers met betrekking tot het controleren van gedelegeerde taken beter in kaart te brengen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingPedagogisch Management Kinderopvang
Datum2018-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk