De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Talking Care

een onderzoek naar de kwaliteit van communicatie tussen verpleegkundigen en medici in het Groene Hart Ziekenhuis

Open access

Rechten:

Talking Care

een onderzoek naar de kwaliteit van communicatie tussen verpleegkundigen en medici in het Groene Hart Ziekenhuis

Open access

Rechten:

Samenvatting

Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg zijn
belangrijke onderdelen van het zorgsysteem van
Nederland. Uit onderzoek blijkt dat een hogere
kwaliteit van communicatie correleert met een
hogere patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. In
ziekenhuizen is een lagere kwaliteit van
communicatie namelijk oorzakelijk aan een
aanzienlijk deel van zorg gerelateerde incidenten.
Dit betekent dat een hoge kwaliteit van
communicatie voor ziekenhuizen belangrijk is om
een zo hoog mogelijke patiëntveiligheid en
kwaliteit van zorg te kunnen bieden aan hun
patiënten.
In het Groene Hart Ziekenhuis, een
streekziekenhuis te Gouda, bleek er onder de
verpleegkundigen van de C1-afdeling onvrede te
zijn over de kwaliteit van communicatie die zij met
medici hebben. De C1-afdeling is een chirurgie
afdeling dat zich richt op operaties aan
bijvoorbeeld botbreuken of spataderen. Naar de
onvrede onder de verpleegkundigen is
vooronderzoek gedaan, waaruit bleek dat er geen
compleet beeld was over de onvrede. In
samenspraak met de opdrachtgever is hierom
besloten om dit onderzoek te richten op het
verkrijgen van dit volledige beeld. De hoofdvraag
van dit onderzoek luidt als volgt: ‘Welke
belemmerende en bevorderende factoren hangen
samen met de kwaliteit van de communicatie met
medici zoals die ervaren worden door de
verpleegkundigen van de C1-afdeling?’.
Om deze vraag te beantwoorden is uitgebreid
literatuuronderzoek gedaan en is veldonderzoek
gedaan aan de hand van semigestructureerde
interviews. De interviews zijn getranscribeerd en
geanalyseerd.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat de kwaliteit
van communicatie volgens de verpleegkundigen
De samenvatting fungeert niet alleen als
toelichting op de titel, maar ook als een sterk
verkorte versie van de inhoud.
Een bondige samenvatting met daarin goede
trefwoorden levert het beste zoekresultaat op.
belemmerd wordt door een gebrek aan begrip
tussen medici en verpleegkundige en de ervaren
hiërarchie met medici. Er zijn binnen aspecten
van verbale communicatie, praktische aspecten
en werkervaring zowel factoren die de kwaliteit
van communicatie belemmeren als bevorderen.
Door de verpleegkundigen wordt psychologische
veiligheid ervaren, wat als bevorderend voor de
kwaliteit van communicatie met medici wordt
gezien. Opmerkelijk is dat deze ervaren
psychologische veiligheid niet geheel aansluit bij
ervaringen van verpleegkundigen met betrekking
tot belemmerende factoren.
De onderzoeker adviseert om interventies te
ontwikkelen rondom aspecten van verbale
communicatie, begrip en praktische aspecten.
Daarnaast wordt er geadviseerd om aanvullend
onderzoek te doen richting de ervaringen van
verpleegkundigen met werkervaren, hiërarchie en
psychologische veiligheid.
Belangrijk om te benoemen is dat dit onderzoek
zich enkel heeft gericht op de C1-afdeling van het
Groene Hart Ziekenhuis en hierbij tien
respondenten geïnterviewd zijn. Resultaten uit dit
onderzoek zijn niet gericht op het gehele Groene
Hart Ziekenhuis of andere ziekenhuizen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingFontys Hogeschool HRM en Psychologie
PartnerGroene Hart Ziekenhuis, Gouda
Datum2023-06-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk