De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betekenisvol rekenen in het mbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Betekenisvol rekenen in het mbo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het betekenisvol aanbieden van rekenonderwijs binnen het mbo. De onderzoeksschool leidt leerlingen op tot sportleider, maar is ook verplicht om rekenen aan te bieden (Ministerie van OCW, 2015). Uit een intern afgenomen onderzoek blijkt dat de leerlingen meer verbinding willen tussen rekenen en de beroepsgerichte vakken. Op deze manier ontstaat betekenisvol rekenonderwijs. Literatuur laat zien dat dit de motivatie ten goede komt (Verschueren en Koomen, 2016). Een manier om het rekenonderwijs betekenisvol te maken, is door vakoverstijgend te werken (Hornman e.a., 2009). Omdat het vak trainingskunde diverse rekenonderwerpen herbergt, is ervoor gekozen dit vak hierbij te betrekken. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: “Op welke wijze kan het vak trainingskunde een betekenisvolle context bieden voor het rekenonderwijs van leerjaar 1, mbo niveau 3 en 4?” Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is gekozen voor een ontwerponderzoek. Als eerste is een verdiepend literatuur onderzoek uitgewerkt. Daarin wordt aan de hand van het model van De Bruijn e.a. (2005) diverse voorwaarden genoemd, om tot een krachtige leeromgeving te komen. Deze voorwaarden zijn de basis van het verdere onderzoek. Vervolgens zijn er deelvragen gericht op de behoeftes van de betrokkenen, dit zijn leerlingen en docenten. Zij zijn respectievelijk aan de hand van focusgroepen en interviews betrokken bij het vormgeven van het betekenisvol rekenonderwijs. Tevens is er een onderwijskundig leider geïnterviewd om een goed beeld van de context te krijgen. Dit heeft na enkele prototypes, tot een concreet ontwerp geleid. Het ontwerp is uitgevoerd door de leerlingen die zijn betrokken bij het onderzoek. Tevens hebben zij geholpen met het evalueren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-07-10
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk