De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

DCD: kinderen met (licht) motorische problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

DCD: kinderen met (licht) motorische problemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het basisonderwijs krijgen we, zeker met het oog op passend onderwijs, steeds meer te maken met leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. Het is van belang dat leerkrachten steeds beter op de hoogte zijn van de verschillen tussen kinderen. Ook dienen zij in te kunnen schatten wat de mogelijkheden van kinderen zijn en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. In mijn onderzoek ga ik mij richten op één specifieke doelgroep, namelijk kinderen met (vermoedelijk) DCD (Developmental Coördination Disorder). Doordat deze stoornis in mijn ogen nog vrij onbekend is bij leerkrachten in het onderwijs, ben ik van mening dat hier ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Het is een kans om leerkrachten in het basisonderwijs beter op de hoogte te stellen van wat DCD inhoudt, hoe zij dit kunnen signaleren en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan in de groep. Uiteindelijk dient dit te resulteren in een betere begeleiding van kinderen met DCD. Na inventaristie van de behoefte aan een praktijkonderzoek op basisschool Meander te Tilburg met betrekking tot DCD en het in kaart brengen van de behoeften van de betreffende leerkrachten hieromtrent, ben ik aan de slag gegaan met de verzamelde gegevens. Uit mijn onderzoek is gebleken dat de leerkrachten van Meander uit de groepen 3 tot en met 5 behoefte hadden aan kennis over DCD, mogelijkheden om DCD te signaleren en handvatten om praktijkgericht met deze kinderen aan de slag te kunnen gaan. Ter ondersteuning heb ik een drietal instrumenten ontwikkeld die te vinden zijn in de bijlagen. Aan deze instrumenten mogen absoluut geen wetenschappelijke oordelen verleend worden. De instrumenten dienen enkel en alleen ter ondersteuning van leerkrachten bij het signaleren en het bieden van adequate hulp aan de betreffende kinderen. Specifiek heb ik een tweetal leerkrachten gecoacht bij het in de praktijk begeleiden van een leerling met (vermoedelijk) DCD. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van oplossingsgerichte gesprekstechnieken zoals beschreven door onder andere Insoo Kim Berg & Peter Szabó, Cauffman & van Dijk en Fredrike Bannink. Tenslotte trek ik conclusies uit mijn onderzoeksbevindingen. Deze conclusies zijn mede tot stand gekomen uit de gegevens die ik heb verkregen door middel van onderzoek onder de leerkrachten van basisschool Meander uit de groepen 3 tot en met 5. Deze onderzoeken waren gericht op het verbeteren van de algehele kennis met betrekking tot DCD, het al dan niet toegenomen signaleringsvermogen omtrent DCD, de bruikbaarheid van de door mij ontwikkelde instrumenten en mijn oplossingsgerichte coachingskwaliteiten in relatie tot de betreffende leerkrachten.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk