De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Don’t think, just do it

Motorisch leren; expliciete feedback vs. impliciete feedback

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Don’t think, just do it

Motorisch leren; expliciete feedback vs. impliciete feedback

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding:
De omgeving waarin (spel) sporters zich verkeren is enorm complex en dynamisch, waardoor een sporter zicht voortdurend zal moeten aanpassen. Bij het aanleren van motorische vaardigheden is het belangrijk om wedstrijdspecifiek te trainen, zodat de beweging ook in stresssituaties kan worden gereproduceerd.
Hierbij speelt het geven van feedback een belangrijke rol. Recent onderzoek naar het geven van feedback toont nieuwe inzichten met belangwekkende implicaties voor de praktijk.
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het leerresultaat van de afgeronde passen in een wedstrijdsituatie van het hockeyen, wanneer er expliciet geleerd wordt met interne focus of impliciet met een externe focus.

Methode:
Dit onderoek is verricht op de Tegelse Hockey Club met een interventiegroep van 12 spelers van meisjes B1 en een controlegroep van 10 spelers van meisjes B2.
Gedurende drie opeenvolgende trainingen kregen beide groepen oefeningen aangereikt, waarin het houden van overzicht werd gestimuleerd door middel van interne focus bij de controlegroep en externe focus bij de interventiegroep, ter bevordering van zuivere passing.
Alvorens de oefeningen werden aangeboden werd er een basispass-meting verricht, waarna een nulmeting werd gehouden, na afloop een eindmeting en na een rustperiode van 10 dagen een retentiemeting.

Resultaten:
Met betrekking tot het vermogen zuiver te passen in een wedstrijdsituatie liet de expliciet-leren-groep een oefenresultaat zien van 8,7% versus de impliciet-leren-groep van 2,08%. Bij de retentiemeting liet de expliciet-leren-groep een leerresultaat zien van -4,35% en de impliciet-leren-groep een progressie van 13,73% ten opzichte van de nulmeting.
Conclusie:
Onderzoek naar het leerresultaat van expliciete feedback versus impliciete feedback door middel van externe focus toont aan dat expliciet leren tot een groter oefenresultaat leidt dan impliciet leren. Echter is leerresultaat bij de impliciet-leren-groep beduidend gestegen in tegenstelling tot de expliciet-leren-groep, waar het leerresultaat zelfs tot onder het aanvangniveau daalde.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
Datum2013-07-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk